Gå till innehållet

Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar

Hushumla. Foto: Erik Hansson

Forskare vid Lunds universitet har i en studie kommit fram till att ekologiska odlingar gynnar pollinatörer. Mindre växtskyddsmedel och fler blommor med nektar och pollen skapar bättre förutsättningar för insekter än i modernt, oekologiskt jordbruk.

Alla kan göra insatser för biologisk mångfald – läs mer i vår guide.

Flera studier har visat att antalet pollinerande insekter har minskat kraftigt i antal de senaste 40 åren. Det är också känt att fält som odlas med ekologiska metoder har en större mångfald av pollinerande insekter. Nu har forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, vid Lunds universitet, under tre år utfört fältförsök på 19 gårdar runt om i Skåne. De kom fram till att de ekologiska odlingarna lockar fler humlearter och att populationerna av humlor och fjärilar är mer stabila över tid på dessa gårdar.

LÄS ÄVEN: • Ny stor studie: Ekologisk odling allt viktigare i en varmare värld

– Det här är den första studien som visar att ekologiska odlingsmetoder verkligen har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i jordbrukslandskapet.Ett slående resultat av vår studie är att fält med god tillgång till stabila och rikliga blomstresurser också gynnar pollinerande insekter på konventionella gårdar, där man använder växtskyddsmedel, säger Romain Carrié, forskare vid CEC.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet kan med andra ord återhämta sig med fler ekologiska odlingar. För oekologiska odlingar kan ökat antal blommor vara ett sätt att gynna pollinatörer.

Källa: Lunds universitet

Mer att läsa