Gå till innehållet

Pilgrimsfalken i Uppsala påverkad av fågelinfluensa när den dog

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi 

I slutet av mars hittades den kända och ortstrogna pilgrimsfalkshonan i Uppsala död. Nu har hon obducerats och enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) var hon smittad av fågelinfluensa som försvagat den så pass mycket att den troligen flög in i domkyrkan.

Honan blev nästan nio år och har hållit till vid domkyrkan i Uppsala de senaste åtta åren. Enligt obduktionen var hon något avmagrad med tom magsäck förutom de skador hon fått från den troliga kollisionen.

Läs även:Stockholmspilgrimsfalkarnas dramatiska liv.

De hittade även “fågelinfluensavirus av typen högpatogen H5N8 (sjukdomsframkallande)” och drog därför följande slutsats:

– Pilgrimsfalken led således av fågelinfluensa. Sjukdomen hade försvagat den och det var nog därför den råkade ut för traumat, som var den omedelbara dödsorsaken. Eftersom den hittades på Domkyrkotrappan har den sannolikt flugit in i väggen.

Av de 56 fåglar som SVA upptäckt fågelinfluensaviruset i är 21 rovfåglar (10 havsörnar, 3 pilgrimsfalkar, 4 ormvråkar, 1 sparvhök och 3 duvhökar). Att det är just rovfåglar som drabbats så hårt, beror enligt SVA på att “rovfåglarna är högst upp i näringspyramiden och därför riskerar att smittas genom att få i sig smittade döda eller sjuka, och därmed lättfångade, bytesfåglar”.

Pilgrimsfalkhonan som hållit till på domkyrkan i Uppsala de senaste åtta åren är relativt väl kartlagd. Man vet att hon föddes tillsammans med två syskon den 10 juni 2008 i ett bo på Omberg vid Vätterns strand i Östergötland. Sedan dess har hon spenderat vinterhalvåret med att jaga kajor och duvor i Uppsala.

Källa: SVA

 

 

Mer att läsa