Gå till innehållet

Pappersmuggar i naturen sprider giftiga kemikalier

Det har genomförts ett stort skifte från plast- till pappersbaserade engångsprodukter. En ny studie från Göteborgs universitet visar att det inte är oproblematiskt.

– Vi lät pappersmuggar och plastmuggar ligga i blöt jord och i vatten i några veckors tid och följde hur de urlakade kemikalierna påverkade larverna. Samtliga muggar påverkade tillväxten negativt hos mygglarver som vistades i vattnet och jorden, säger Bethanie Carney Almroth, professor i miljövetenskap på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Sammantaget visar våra resultat att alla de testade livsmedelsförpackningsmaterialen kan ha negativa effekter på fjädermyggor. Dessa effekter kan observeras efter en veckas urlakning av material i naturen. Dessutom observerades fler effekter i förorenat sediment, vilket tyder på att organismer som lever på botten av sjöar och hav kan vara särskilt utsatta. Denna studie belyser den risk som take away-förpackningar och deras tillhörande kemikalier utgör när de kastas i miljön.

Forskarna i sin slutsats.

Det som vi kallar pappersmuggar består till viss del av plast. Utan den lilla hinnan av plastfilm på insidan skulle vätskan i pappersmuggen snabbt tränga in i pappret och rinna ut i din hand när du håller den. Den här plastfilmen görs ofta av polylaktid (PLA), som är en så kallad bioplast och tillverkas med sockerrör, majs eller kassava som bas. Den är därmed fossilfri och bryts ner snabbare än oljebaserad plast under rätt förhållanden, men inte utan att släppa ifrån sig gifter och bara under vissa förutsättningar. Tester i Finland visade att efter ett (1) år hade PLA enbart krympt ihop och gått i bitar.

– Man borde inte få påstå att en produkt som är gjord av PLA är nedbrytbar i naturen, åtminstone inte i havsmiljö, sa Hermanni Kaartokallio, specialforskare vid Finlands miljöcentral, till HBL 2019.

Varken nedbrytbart eller giftfritt

Förutom att bioplasten inte bryts ned tillräckligt effektivt berättar Bethanie Carney Almroth att den riskerar att tas upp i vävnaden hos djur och människor, precis som sker med annan plast.

– Bioplasten innehåller minst lika många kemikalier som konventionell plast. En del kemikalier i bioplasten vet vi är giftiga, andra saknar vi kunskap om. Det är också en potentiell hälsofara eftersom pappersförpackningar med plastfilm för mat blir allt vanligare. Vi exponeras för plasten genom maten som kan föra in gifter i våra kroppar.

Dags att sluta med engångsprodukter

Forskarna bakom studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Pollution, anser att vi måste börja sluta med engångsförpackningar.

– När engångsprodukterna kom efter andra världskriget bedrevs stora kampanjer för att lära människor att slänga produkterna, det var ovant! Nu behöver vi skifta tillbaka och komma bort från engångsanvändandet. Det är bättre att ta med en egen mugg när du köper take away-kaffet. Eller för all del, sitt ner och drick ditt kaffe på plats ur en porslinsmugg, säger Bethanie Carney Almroth.

Dessutom vill forskarna se lagstiftning som tvingar fram en tydlig innehållsförteckning över vad alla produkter innehåller för kemikalier.

Läs även

Många hotade havsfåglar födosöker i områden med plastöar
• Plast­situationen i haven är värre än man trott
• Tiotusentals kvadratkilometer fisknät dumpas årligen

Källor: Göteborgs universitet och Environmental Pollution

Mer att läsa