Gå till innehållet

På svenska restauranger serveras framför allt importerat kött

På en av Sveriges största köttgrossister är 90 procent av köttet importerat och ingen av de fyra största grossisterna säljer mer än 10 procent ekologiskt. Det avslöjar Naturskyddsföreningen i en ny kartläggning.

Enligt Naturskyddsföreningen innebär importerat kött generellt sett att “djuren vuxit upp med sämre djurvälfärd, mindre bete, mer antibiotika och att det används mer bekämpningsmedel till fodret än om djuret blivit uppfött i Sverige”. Trots det är en klar majoritet av allt kött som säljs till svenska restauranger importerat.

LÄS ÄVEN: • Intervju med Ola Jennersten – WWF:s naturvårdsexpert om bland annat naturbeteskött

Faktum är att Sverige aldrig har importerat så mycket kött som nu. Förutom att det rekommenderas att vi minskar vår köttkonsumtion för att planeten ska minska utsläppen av växthusgaser så innebär även köttimporten att det används allt mer antibiotika. Det leder i sin tur till allt mer antibiotikaresistens.

LÄS ÄVEN: • Rekordstor köttimport till Sverige och därmed allt mer antibiotikaanvändning.

De största svenska grossisterna (med sammanlagt två tredjedelar av marknaden) säljer 55-90 procent importerat kött. Ännu sämre är det med ekologiskt kött. Enbart 3-10 procent av köttet som säljs är ekologiskt, vilket enligt Naturskyddsföreningen är den produktion som “gör störst skillnad för till exempel grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om”.

LÄS ÄVEN: • Svenskar bland de största miljöförstörarna i världen

Naturbeteskött från betande djur i naturbetesmarker som gör viktiga insatser för biologisk mångfald är det “i princip ingen som väljer”.

Källa och mer läsning: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa