Gå till innehållet

Oväntat tillskott till hotad population av kalifornisk kondor

Bly
Kalifornisk kondor. Foto: Laura Gooch via Flickr http://www.flickr.com/photos/lgooch/11584590295/

Kalifornisk kondor. Foto: Laura Gooch via Flickr

Världens population av kaliforniska kondorer var oerhört nära utrotning. 1982 återstod bara 22 individer, men tack vare stora insatser från många organisationer och eldsjälar har den mäktiga gamen nu återhämtat sig och nyligen upptäcktes en hittills okänd ungfågel. Det är en av få kända ungar som fötts i det vilda i Kalifornien på 100 år.

1982 återstod bara 22 kaliforniska kondorer i hela världen. Beståndet hade näst intill utrotats på grund av framför allt blyförgiftning och jakt. Dessa återstående kondorer fångades in och ett uppfödningsprojekt inleddes. 1996 började de återintroduceras i sina tidigare miljöer och under nästan 20 år har arbetet pågått med hjälp från djurparker, naturorganisationer och åtskilliga eldsjälar. Idag finns det åtminstone 232 kaliforniska kondorer i det vilda.

Sedan projektet startade 1996 har det kläckts 25 ungar i naturen och Ventana Wildlife Society har koll på varenda individ som återstår i världen. Därför var det extra glädjande att det i slutet av 2014 upptäcktes en oväntad ny ungfågel. För tredje gången någonsin har kaliforniska kondorer haft lyckade häckningar på en så avlägsen del av Kaliforniens bergskedjor att Ventana Wildlife Society inte märkt något förrän de sett en ny ungfågel i luften.

Kalifornisk kondor är Nordamerikas största fågel med ett vingspann på nästan tre meter. Den tillhör familjen nya världens gamar där även bland annat kondor, kalkongam och korpgam ingår.

Även om det nu går bättre för den kaliforniska kondoren så är den fortfarande starkt hotad och arbetet med att förbjuda jakt med blykulor pågår för fullt. Sedan år 2000 har minst 23 kondorer dött av blyförgiftning och under 2014 fångades tre individer in och behandlades för alltför höga halter av bly.

Källor: Discovery, Ventanews och Utah Wildlife

Mer att läsa