Gå till innehållet

Ovanligt många katter drabbade av salmonella – troligen från småfåglar

Katt. Foto: Erik Hansson

Under hela 2015 konstaterade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 83 fall av salmonella hos katter. Hittills i år har det redan bekräftat över 150 fall. Katterna smittas troligen av småfåglar.

– Man vet att enstaka fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden är bärare av salmonellabakterier. Bakterier sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med ytor eller foder som förorenats, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.

LÄS ÄVEN: • Råd efter ovanligt många katter med salmonella: håll dem borta från fågelmatningar

Vid den här tiden på året matchar salmonellastammar från småfåglar, katter och människor varandra.

– För att undvika smittan från salmonellasmittade fåglar och katter är det viktigt att tvätta händerna när man varit i kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord skriver SVA i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Så många fåglar blir byten åt tamkatter och så minskas risken

SVA rekommenderar också att man kontaktar sin veterinär om katten uppvisar symtom på sjukdom, så som diarré, men sjukdomsbilden kan variera och ger inte alltid några symptom alls. I vissa fall drabbas katterna av feber, kräkningar och även döden.

Källa: SVA

Mer att läsa