Gå till innehållet

Ökat strandskydd i Skåne för att skydda hotade arter

Strandremsa på Gotland. Foto: Erik Hansson

Strand på Gotland. Foto: Erik Hansson

Skåne genomför just nu en översyn av strandskyddet och kommer troligen få 37 procent större områden med utvidgat strandskydd. Det är en viktig åtgärd för att skydda många av Sveriges hotade arter.

Hälften av Sveriges hotade växt- och djurarter finns i Skåne enligt Karin Emanuelsson, projektledare på länsstyrelsen i Skåne. Samtidigt har landskapet lägst andel allemansrättslig mark i hela landet och nästan 70 procent av Skånes strandlinje saknar strandskydd helt och hållet.

Det så kallade utvidgade strandskydd gäller mellan 100 och 300 meter från strandlinjen vid hav, insjöar och vattendrag. Det är dessa områden som nu föreslås öka i Skåne från 132 till 181 kvadratkilometer, åtminstone enligt de prognoser som tagits fram utifrån att de inblandade kommunerna varit positiva till utvidgningen.

Mer att läsa