Gå till innehållet

Oförminskad illegal jakt, ingen döms

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

I Västerbotten har det sedan 2006 anmälts 20 fall av illegal jakt enligt en genomgång av Västerbottens-Kuriren. I ungefär hälften av fallen inleds aldrig någon förundersökning och i ingen har under den här tiden dömts för att ha dödat järv, björn, lodjur, varg eller örn. Enligt Brottsförebyggande rådets uppskattningar dödas cirka 100 lodjur, 20 björnar, 40 järvar och ett fåtal vargar olagligt i Sverige varje år. För järvar och lodjur är illegal jakt den vanligaste dödsorsaken bland vuxna individer i Norrbotten. Järven drabbas extra hårt då uppåt tio procent av  hela järvpopulationen dödas årligen av illegal jakt i Norrbotten.

Enligt polisens samordnare i frågan, Steve Eriksson är det väldigt svårt att döma någon för dessa brott
– Olaglig jakt på rovdjur förekommer förstås även i vårt område, men den här brottsligheten pågår över stor yta och är mycket svår att komma åt. Jag är övertygad om att det förekommer en hel del som vi inte känner till, säger han.

– Skyddsjakten på rovdjur har ökat ganska rejält, både när det gäller lodjur och järv. Även tilldelningen vid licensjakten har ökat. Det borde ju innebära att det inte finns någon anledning till illegal jakt, men ändå fortsätter det, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen i Västerbottens län till Västerbottens-Kuriren.

Källa: Västerbottens-Kuriren

Mer att läsa