Gå till innehållet

Nytt rewilding-område i Portugal bildar viktig korridor

Sorraiaponnyn härstammar ifrån Portugal och har fått sitt namn från de två floderna Sor och Raia där de först utvecklades. I Ermo das Águias hjälper de till med att beta växtlighet för att skapa variation. Foto: Lynne Gerard, CC BY-SA 3.0

Norra Portugal har fått ett nytt rewilding-område där naturen tillåts återhämta sig. Ermo das Águias (ungefär “örnarnas vildmark”) kopplar ihop andra naturområden och tar hjälp av sorraiaponnyns betande för att hålla efter växtligheten.

Det 700 hektar stora området kommer öppna för allmänheten i juni och binder samman ett 120 000 hektar stort område från Malcataberget i söder till den stora Dourodalen i norr. Målet är att skapa bättre “konnektivitet”, det vill säga större chanser för djur- och växtliv att röra sig mellan olika naturområden samtidigt som den biologiska mångfalden ökar.

Det sistnämnda hjälper fritt strövande sorraiaponnyer till med genom att skapa ett mosaikartat landskap och hög variation både med sitt betande och trampande, men också genom att sprida fröer. Betandet minskar också risken för stora, okontrollerade skogsbränder, något som drabbat Portugal betydligt oftare de senaste tio åren. Istället ska området också skötas med kontrollerade bränder för att bibehålla landskapet.

Med hjälp av nyanlagda vandringsleder hoppas man också öka turismen i området för att skapa ytterligare lokal uppskattning för projektet.

– Det hjälper till att skapa förtroende för återförvildandet, ger nytt liv till detta återhämtande landskap och säkrar en betydligt mer hållbar framtid för alla, skriver Rewilding Europe som ligger bakom projektet tillsammans med Endangered Landscapes Programme.

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa