Gå till innehållet

Nytt åtgärdsprogram för att rädda en av landets mest hotade fågelarter

Vitryggig hackspett (i hägn). Foto: Erik Hansson

Den vitryggiga hackspetten är en av landets mest hotade fågelarter med enbart ungefär 20 vilda individer. Nu gör Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen en gemensam mångmiljonsatsning på ett nytt åtgärdsprogram som sträcker sig fram till år 2021.

Den vitryggiga hackspetten är beroende av livsmiljöer som det numera finns väldigt få av i Sverige – lövrika skogar med stor mängd död lövved. I åtgärdsprogrammet ingår det att återskapa sådana miljöer bland annat genom att hugga ner granar, göra naturvårdsbränningar, skapa död lövved och återställa vattenmiljöer.

LÄS ÄVEN: • Projektet för att rädda vitryggig hackspett utökas

– Det är framför allt storleken på områdena som är kritiskt för den vitryggiga hackspetten, berättade Kristoffer Stighäll, projektledare för Projekt vitryggig hackspett i en intervju med Natursidan i höstas. Nya studier visar att det nog inte ens räcker med en kvadratkilometer gammal lövskog utan att det snarare behövs två kvadratkilometer. Studier från Finland visar också att skogar som innehåller minst 75 procent gran är olämpliga för arten. Granen gör att det blir skuggigt, fuktigt och därmed inte så mycket vedinsekter i lövträden som vitryggig hackspett behöver.

De nya insatserna kommer att fokuseras till fem områden: Forsmark, Dalälven, Fagersta, Klarälven och Sydvästra Värmland – Östra Dalsland. I dessa områden ska förutom åtgärder i naturen även utplacering av uppfödda vitryggiga hackspettar ske.

LÄS ÄVEN: • Bästa häckningsåret för vitryggig hackspett på minst 20 år

– Förr fanns den i successioner efter skogsbränder eller i tidvis översvämmade skogar, miljöer som är nästan helt borta i Sverige. Idag finns de bästa miljöerna ofta i igenväxande före detta betes- och slåttermarker och i kantzonen mellan skogs- och jordbrukslandskap. Det finns ett stort restaureringsbehov av den typen av skogar, som ofta hyser många andra rödlistade arter, skriver Naturvårdsverket i sin rapport.

Förutom arbete med de fem fokusområdena ska rådgivning och dialog med skogsbruket ske inom ytterligare åtta områden. Dessa platser har också stora möjligheter att hysa häckande vitryggig hackspett på sikt.

LÄS ÄVEN: • Bästa häckningsåret för vitryggig hackspett på minst 20 år

– En förutsättning för åtgärdsprogrammet är också åtgärder av skogsbrukets aktörer, till exempel frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel och hänsyn vid skogsbruksåtgärder, avslutas rapportens sammanfattning.

Sammanlagt har åtgärdsprogrammet en budget på över 33 miljoner kronor fram till år 2021.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa