Gå till innehållet

Nytt åldersrekord för kaja i Sverige

Den rekordgamla kajan. Foto: Kenneth Bengtsson

I veckan åkte Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng och hämtade ännu en skadad fågel i Skåne. Den här kajan skulle visa sig bli särskilt minnesvärd.

Redan när Kenneth hämtade den ringmärkta kajan visste han att den var gammal. Anledningen till det heter Lennarth Blomquist. Han ringmärkte tusentals kajor och skrattmåsar i Malmö fram tills att han gick i pension 2006. Så en kaja som är ringmärkt är troligen minst 15 år gammal eftersom det inte varit så vanligt att kajor ringmärks efter det.

Kajornas Dagny Carlsson

Det visade sig att kajan inte bara var gammal, den slog till och med åldersrekordet för arten i Sverige. Den ringmärktes i Pildammsparken som ettåring i maj 2002 och var alltså född 2001. Därmed var åldern inte mindre än 20 år och 9 månader enligt standardsättet att räkna fåglars ålder.

– En jämförelse med en hundraårig människa är sannolikt inte fel och det här blir väl kajornas motsvarighet till Dagny Carlsson, säger Kenneth Bengtsson.

Den hittades relativt nära platsen där den ringmärktes för snart 20 år sedan?
– Ja, nära Malmö Opera, det är högst en kilometer från där den ringmärktes. Det är troligt att den levt hela sitt liv i centrala Malmö. Det kan också vara en delförklaring till att den blev så gammal. De har bra förutsättningar för att bli gamla i stan och vi har hittat flera kajor som är 18-20-år gamla som lever där.

Men mycket äldre än 20 år kan nog inte kajor bli. Kenneth berättar att gamla kajor blir “nästan som dementa” och kan gå runt och picka lite planlöst utan rädsla för människor.

Tack vare Lennarth Blomquists arbete med att ringmärka kajor i Malmö och tack vare att Fågelskydd Spillepeng tar hand om dem vet vi en hel del om kajorna. Inte bara att de kan bli så gamla, utan också att de verkar väldigt ortstrogna och att de tycks få en åldersrelaterad sjukdom som kallas “gradvis grånande”.

– De blir allt mer flammiga i fjäderdräkten med gråa fjädrar. Ibland kan halva fågeln vara flammig. På grund av återfynd av Lennarths ringmärkta kajor har vi kunnat se att alla som varit flammiga har varit minst 14 år gamla. Tyvärr gick Lennarth bort för några år sedan och har inte själv fått uppleva många av resultaten som framkommit från hans ringmärkning, berättar Kenneth.

Kajan som har det nya åldersrekordet finns inte heller med oss längre. Den hade en skadad vinge, ett kraftigt grumligt öga och var i allmänt dåligt skick. Fågelskydd Spillepeng beslöt därför att rehabilitering inte var möjlig och den fick istället ett snabbt, skonsamt slut.

Inte äldsta fågeln

Med rekordet 20 år och 9 månader är därmed kajor den kråkfågel som blir näst äldst, efter råkor (25 år). Det finns dock andra svenska fåglar som blir betydligt äldre. Både havsörn, kungsörn, gråtrut, storspov, skräntärna och tordmule har konstaterats bli över 30 år gamla. De ligger alla i lä jämfört med sillgrisslor där rekordet är hela 47 år och 10 månader. Detta enligt statistik från Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om Fågelskydd Spillepeng: • Fagelskyddspillepeng.se • Facebook-sida

Mer att läsa