Gå till innehållet

Nya häcknings­plattformar i unik fågelsjö i Norrbotten

Målet är att locka till sig fågelkolonier nära fågeltornet.

Som vi skrivit om tidigare här på Natursidan kan konstgjorda häckningsplattformar göra stor nytta för sjöfåglar i våtmarker och sjöar. Nu har länsstyrelsen i Norrbotten under vårvintern placerat ut tre mobila häckningsöar i Gammelstadsvikens naturreservat i Luleå.

Öarna kläddes med växter och drogs ut på isen så att de syns tydligt från fågeltornet. Förhoppningen är att öarna ska fungera som häckningsplats för kolonihäckande fåglar, exempelvis skrattmåsar. I dessa kolonier brukar även andra fåglar våga häcka eftersom skrattmåsarna ger skydd mot exempelvis kråkfåglar och kärrhökar, som annars kan ta ungar eller ägg.

Koloni med skrattmåsar i Hornborgasjön. Skrattmåsar ger skydd åt andra fåglar som vågar häcka i eller i närheten av kolonin.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det finns för få häckningsplatser i området på grund av att bredkaveldunet breder ut sig. 2013 gjordes en utredning om hur växterna förändrats i sjön sedan 1920-talet. Då, för 100 år sedan, fanns endast ett hundratal individer av bredkaveldun. I dagsläget dominerar arten området.

Under samma period har undervattensväxterna minskat sin utbredning, troligen på grund av försämrad vattenkvalitet. Under vinterhalvåret har bottnarna på sina håll syrefria förhållanden.

Trots kaveldunet är området artrikt. Det har setts över 200 fågelarter inom naturreservatet genom åren och antalet häckande arter är stort.

– Det är artrikt och unikt område för att vara här uppe i Norrbotten. Här häckar ungefär 80 fågelarter regelbundet, säger Emma Palmgren på länsstyrelsen till P4 Norrbotten.

Läs även

Sjöfåglar kan behöva hjälp med häckningsplattformar
• Ny studie: Återskapande av våtmarker fungerar
• En av landets mest hotade fåglar ska räddas i nytt samarbete
• Guide: anlägg en damm eller våtmark i din trädgård

Källor: Länsstyrelsen Norrbotten och P4 Norrbotten

Mer att läsa