Gå till innehållet

Ny studie: Vägar påverkar skogslevande fåglar mer än man tidigare trott

Brokblåsmyg – en av arterna i studien som tydligast undvek vägar. Foto: James Niland från Brisbane, Australien, CC BY 2.0.

Vägar utgör ett större hinder för fåglar än man kanske tidigare trott, enligt en ny australisk studie som publicerats i Frontiers in Ecology and Evolution. Framför allt skogslevande fåglar undviker helst att korsa och leva nära vägar och det kan påverka spridningen av frön och pollinering i områden.

Det finns färre fåglar i närheten av vägar och ju större vägar, desto färre fåglar flyger över dem.

– Vi observerade färre fågelarter och individer av varje art nära vägar. Dessutom var det mindre sannolikt att de skulle korsa breda vägar. Vi upptäckte att det framför allt gällde små skogslevande fåglar, som undvek allt utom de smalaste vägarna, berättar fågelskådaren Christopher Johnson, som gjort studien som en del av sina forskarstudier vid Griffith University i Brisbane, Australien.

Under studien observerade han vägar med samma naturtyp på båda sidor och jämförde resultaten med fåglar som han såg och hörde 100 meter från vägen. Resultaten var tydliga. De bredaste vägarna – sexfiliga motorvägar – hade färre överflygande fåglar än smalare vägar och det var framför allt de skogslevande fåglarna som undvek att flyga över vägarna.

Enligt studiens författare är anledningarna till att fåglarna undviker vägar att de löper större risk att tas av rovfåglar i öppna ytor och att vägarna kan utgöra naturliga revirgränser. Att fåglarna undviker vägar kan även vara negativt för oss människor enligt studiens författare.

LÄS ÄVEN: • Skogsbilvägar kostar enorma summor och upptar 15 procent av Sveriges skogar

– Fåglarna utför en rad tjänster som ger stora fördelar för människor, från att kontrollera smittospridare som myggor och flugor till pollinering och fröspridning för många växter, inklusive sådana som har ekonomiskt och medicinskt värde. Genom att begränsa fågelförflyttningarna med vägar begränsar vi deras förmåga att utföra dessa tjänster och underminerar fördelarna vi får, säger Darryl Jones, medförfattare till studien och biträdande chef för Environmental Futures Research Institute och School of Environment vid Griffith University.

Författarna bakom studien anser att det behövs mer forskning för att avgöra hur vägarnas effekter på fåglar och andra djur kan minska, men även hur gångvägar och stigar i naturen påverkar fåglars rörelser.

Källor: Frontiers in Ecology and Evolution och Science Daily

Mer att läsa