Gå till innehållet

Ny studie: Stora rovdjur begränsar sin egen population

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson

En ny studie menar att världens större rovdjur använder sig av egen populationskontroll för att begränsa antalet individer i ett område. Medan mindre rovdjur som rävar och mårdhundar förökar sig snabbt kontrollerar större rovdjur sina populationer själva och balanserar därmed också ekosystem.

Ekologen Arian Wallach på Charles Darwin University i Australien kom att tänka på problematiken när hon studerade dingos och rävar i Australien. De invasiva rävarna har medverkat till att 1 av 9 däggdjur utrotats på 200 år medan de sociala flockarna av dingos har hjälpt till att hålla antalet rävar i schack utan att antalet dingos exploderat.

Prärievarg, beskuren bild. Foto: Yathin S Krishnappa via Wikimedia

Prärievarg, beskuren bild. Foto: Yathin S Krishnappa via Wikimedia

Tillsammans med sina kollegor undersökte Arian Wallach livscyklerna hos över 100 rovdäggdjur världen över och dokumenterade flera exempel på stora rovdjur som självreglerade sina populationer. Mindre rovdjur förökar sig snabbt och får många ungar medan större arter investerar mer tid i varje unge och enbart tillåter att vissa flockmedlemmar förökar sig. Dominanta honor hos vargar och hyenor dödar till exempel ungar till socialt lägre
stående individer i flocken. Istället hjälps hela flocken åt att uppfostra det dominanta djurets ungar.

Detta sätt att kontrollera den egna populationen leder både till att antalet stora rovdjur begränsas och att de kontrollerar beståndet av mindre rovdjur. Förlusten av toppredatorer leder till ökat tryck från mindre rovdjur och minskad biologisk mångfald. Arian Wallach menar att toppredatorernas populationer inte enbart baseras på tillgången på föda, som man tidigare trott, utan på grund av självreglerad populationskontroll. Stora rovdjurs sociala strukturer begränsar därmed inte bara den egna populationen utan hela ekosystem.

Arians forskning stöder tidigare studier om att jakt snarare får vargpopulationer och risken för boskapsangrepp att öka och att stora rovdjur har större betydelse för ekosystem än man tidigare trott. Ett tydligt exempel på dessa effekter och vargars reglering av den egna populationen har studerats i Yellowstones nationalpark. På samma sätt skyddar prärievargar marklevande fåglar genom att hålla tvättbjörns- och rävpopulationerna nere.

Arian Wallachs nya forskning bedöms ge en “övertygande korrelation”, enligt evolutionsbiologen Blaire Van Valkenburgh på University of California i USA, som inte varit inblandad i studien. Blaire menar dock att de stora rovdjurens sociala strukturer kan störas av människans jakt och skövling av rovdjurens livsmiljöer. Att hitta rovdjurspopulationer som inte störs av människor skulle tyvärr kräva en tidsmaskin, menar Blaire Van Valkenburgh.

Källa: Science mag och Wiley

Mer att läsa