Gå till innehållet

Ny stor studie: 421 miljoner färre fåglar i Europa på 30 år

Gråsparv. Foto: Marie Mattsson

Gråsparv, en av de vanliga arterna som minskat kraftigt. Foto: Marie Mattsson

I en ny stor studie från University of Exeter, RSPB och Pan-European Common Bird Monitoring Scheme avslöjas att fågelpopulationerna minskat kraftigt i Europa de senaste 30 åren och de som drabbats hårdast är de vanligaste arterna. 90 procent av förlusterna är från de 36 mest utbredda arterna så som gråsparvar, sånglärkor, starar och rapphönor.

– Det är mycket oroande att de vanligaste fåglarna minskar snabbt eftersom det är den här gruppen som folk gynnas mest av, säger Richard Inger på Exeters universitet.

Fåglar är viktiga för människan eftersom de kontrollerar skadeinsekter i jordbruket, förflyttar fröer och inte minst för att fåglar får många människor att njuta mer av naturen.

Anledningen till att fåglarna minskar är troligen moderna jordbruk och försämring av livsmiljöer, men exakt i vilken utsträckning är enligt rapportens författare ännu oklart.

Alla fåglar minskar inte. De senaste åren har antalet talgoxar, rödhakar och koltrastar ökat och det gäller även något mer sällsynta arter som korpar, ormvråkar, tjockfotar och bruna kärrhökar. Detta beror troligen på bevarandeåtgärder och att de skyddas av lagar. Enligt Storbritanniens nationella fågelorganisation RSPB är det därför av stor vikt att utvidga skyddet till att gälla fler fåglar och deras livsmiljöer. På så sätt kan den dramatiska minskningen av fåglar hejdas.

– Det här är en varning från fåglarna runtom i Europa. Det är tydligt att så som vi behandlar miljön är ohållbart för många av våra vanliga arter, säger Richard Gregory på RSPB.

Studien bygger på data från tusentals frivilliga fältarbetare i 25 länder som räknat fåglar utifrån en “hög vetenskaplig standard”. Sammanlagt har 144 fågelpopulationer undersökts.

Källa: Exeters universitet

Mer att läsa