Gå till innehållet

Ny statistik om rovdjursskador på tamdjur

Viltskadecenter i Bergslagen har nu sammanställt statistiken över rovdjursskador på tamdjur för 2013. Totalt dödades 522 får, vilket är en ökning jämfört med 2012 års 454. Det är framför allt lodjuren som tog fler får i fjol jämfört med året innan (169 jämfört med 99).

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

– Vi får räkna med att antalet rivna får kommer att öka i framtiden om vargstammen fortsätter att växa och vargarna sprider sig till områden där fårskötsel är vanligt, säger Inga Ängsteg, verksamhetschef på Viltskadecenter.

Över lag var dock 2013 ett normalt år gällande rovdjursskador på tamdjur. Antalet dödade nötkreatur sjönk något från sex till fyra och sammanlagt betalades 2 217 000 kronor ut i ersättning för rovdjursangreppen jämfört med 1,5 miljoner 2012.

Hundar som skadats av fredade rovdjur uppgick till 39 (48 stycken 2012) och dödstalet uppgick till 17 (19).

Källa: Oddasat och Viltskadecenter (pdf)

Mer att läsa