Gå till innehållet

Ny häckningsplats upptäckt för akut hotad fågel

Det beräknas bara finnas färre än 250 individer kvar av den akut hotade vitvingade dunrallen, som bara ansågs häcka i Etiopien. Nu har fågelskådare upptäckt en ny häckningsplats – i Sydafrika, rapporterar BirdLife.

Med hjälp av kamerafällor kunde BirdLife South Africa nyligen filma bevis för att den vitvingade dunrallen inte bara besökte landet för att födosöka – den häckar också där, över 400 mil från de tidigare kända häckningsplatserna.

– Fågelböckerna måste skrivas om. Nu vet vi med 100 procent säkerhet att de vitvingade dunrallarnas häckar i våtmarken Middelpunt, säger Mark Anderson, chef för BirdLife South Africa, till BirdLife.

Ett väldigt glädjande besked för en art som närmar sig utrotning i takt med att deras livsmiljöer, våtmarker på hög höjd, hotas av människan. Våtmarkerna utdikas för att bli jordbruksmark, precis som skett i Sverige, eller så överbetas de av boskap.

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

BirdLife South Africa, Ethiopian Wildlife and Natural History Society och både lokala och internationella initiativ har nu gått samman för att skapa en plan för hur dessa fåglar ska kunna räddas. För att planen ska lyckas måste arten först bli bättre kartlagd. Fortfarande vet vi väldigt lite om den vitvingade dunrallens liv. Tack vare de nya kamerafällorna har dock initiativet nu kunnat få bilder både på artens uppvaktningsbeteende och på ungarna, som lär sig födosöka på egen hand redan kort efter födseln.

Våtmarken med det nya häckningsområdet är ett skyddat område tack vare ett samarbete mellan markägaren och BirdLife South Africa.

Källa: BirdLife International 

Mer att läsa