Gå till innehållet

Ny forskning om seglares mat- och sömnvanor

Forskare har länge misstänkt att alpseglaren (en släkting till våra tornseglare) lever stora delar av sina liv i luften. Nu har det bevisats med hjälp av att små ljusloggar placerats på sex individer som sedan försett forskarna vid Swiss Ornithological Institute med data under ett års tid.

Alpseglare. Foto: Peder Winding

Alpseglare. Foto: Peder Winding

Det visar sig att alpseglaren kan flyga i ett sträck i 200 dagar över 2000 kilometer utan att pausa för att äta och sova. Den enda vila fåglarna uppvisade under året är vid häckningen i Schweiz.

Det betyder dock inte att alpseglaren inte äter på 200 dagar. Istället lever de på så kallade luftplankton, små organiska partiklar (svampar, insekter, bakterier med mera) som sprids i luften och kan hittas på hög höjd.

Däremot är det fortfarande oklart om seglarna sover i luften. De pausar sina vingslag under korta perioder vilket kan tyda på perioder av mikrosömn, men vad som är klart att de inte behöver speciellt mycket sömn.

Källa: Livescience

Mer att läsa