Gå till innehållet

Ny forskning om seglare – fåglarna som sover flygandes

Det finns ungefär 100 arter av seglarfåglar i världen och i Sverige är tornseglarna vanliga under sommarhalvåret. Dessa arter är helt anpassade till ett liv i luften och de både äter och sover flygandes. Vissa individer landar inte på över tre månader. Trots detta gör de inte av med mer energi än exempelvis en näktergal.

Det är fyra individer av arten blek tornseglare (Apus pallidus) som försetts med mycket små aktivitetsloggar och som möjliggjort för forskarna att mäta rörelsen när vingarna slår. Loggarna registrerar aktiviteter var femte minut och periodvis varje månad var fågeln befinner sig.

LÄS ÄVEN: • Forskning om seglares mat- och sömnvanor

Forskarna Anders Hedenström, Susanne Åkesson, Gabriel Norevik, Arne Andersson och Johan Bäckman vid Lunds universitet, samt Giovanni Boano från Italien kunde på så sätt komma fram till att fåglarna tillbringar flera månader i sträck i luften utan att landa under vinterhalvåret. Då befinner de sig i Västafrika efter att ha häckat i Italien.

– De äter i luften och sover i luften. Det här är något som forskare har trott sedan 1950-talet, vi bevisar att det är så, säger Anders Hedenström, professor vid biologiska institutionen i Lund.

Redan för tre år sedan kunde Anders Hedenström och hans kollegor konstatera att vissa tornseglare (Apus apus) lever hela tio månader i sträck i luften utan att landa och i en tredje studie har ett annat forskarlag kommit fram till att alpseglare (Tachymarptis melba) också till stor del lever i luften. Alla arter inom fågelfamiljen seglare tycks anpassade till ett liv i luften.

– De tar mark när de häckar under en tegelpanna eller i ett annat hål, annars lever de i luften. De äter insekter när de flyger och när de har stigit till riktigt hög höjd och sedan glidflyger så sover de korta sekvenser, säger han.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Gråhäger som äter tornseglare

Hur går det egentligen till när de sover i luften?
– Seglarna, bleka och även vanliga tornseglare, stiger till hög höjd dels i skymningen och dels nära gryningen. Det tar dem cirka 30-40 minuter att komma ner till marknivå om de glidflyger, och det är under dessa perioder av glidflykt som vi tror att de sover. Antagandet att de sover i luften bygger på att eftersom de är luftburna upp till flera månader i sträck så måste de rimligen sova i luften. Men detta återstår att visa, förklarar Anders Hedenström.

Han har också beräknat att en näktergal, som inte alls lever i luften på samma sätt, gör av med lika mycket energi som en blek tornseglare som hela tiden befinner sig i luften. Seglarna är gjorda för att leva i luften och är formade för att flyga så energisnålt som möjligt, oavsett om de flaxar eller glidflyger.

LÄS ÄVEN: • Fantastisk tid att vara flyttfågelforskare

Seglare överlever dessutom i högre grad jämfört med många andra fåglar. Det kan bero på att seglare tillbringar så stor del av livet i luften där fiender inte kan överraska dem på samma sätt som på marken eller i ett bo. I luften drabbas de inte heller av parasiter på samma sätt som på marken.

Innebär detta även att seglare lever längre än många andra fåglar?
– Seglare har relativt hög årlig överlevnad för sin storlek, och vissa individer som ringmärkts har blivit upp till 20 år gamla, men genomsnittliga livslängden, efter att de över levt första året, ligger troligen runt 5-7 år, berättar Anders Hedenström.

Video från 2016 om tornseglare:

Källa: Lunds universitet och Journal of Avian Biology

Mer att läsa