Gå till innehållet

Ny forskning: Havsfåglar kan höra under vattnet

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi 

Forskare vid University of Southern Denmark (SDU) har visat att storskarvar kan höra under vatten. Det är första gången som det visats att havsfåglar har denna förmåga. 

Ungefär 800 fågelarter i världen jagar föda under vattenytan och enligt forskarna är det inte omöjligt att alla dessa arter också kan höra under vattnet.

– Det måste vara användbart att kunna höra under vattnet för skarvar. De är beroende av att kunna hitta mat även om vattnet är oklart eller om de lever i arktiska vatten där det är mörkt långa perioder, säger forskaren Kristin Hansen som medverkade i studien.

Storskarvens hörsel är i klass med sälars och den innebär att de kan höra läten från sina bytesfiskar, men också ljud som människor producerar. Exempelvis från vindturbiner, vattenskotrar och annan båttrafik.

Det krävs nu mer forskning för att se hur havsfåglar påverkas av dessa läten. SDU kommer troligen härnäst testa lunnefåglars och sillgrisslors hörsel.

Film om forskningen:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=Ei-eusRAAyw”]

Källa: SDU

Mer att läsa