Gå till innehållet

Ny fågelfamilj upptäckt av svensk forskare

Pärlsmygtimalia via Wikimedia

Pärlsmygtimalia via Wikimedia

Forskare som undersökt fågelgruppen passerida (som bland annat innehåller sångare, finkar, mesar, sparvar och andra “småfåglar”) har upptäckt att pärlsmygtimalian tillhör en helt egen familj som varken är besläktad med timalior eller gärdsmygar. Upptäckten gjordes när artens DNA undersöktes i en molekylär analys.

Till utseendet och beteendet påminner den lilla pärlsmygtimalian mycket om våra gärdsmygar med sin undanskymda tillvaro i tät undervegetation och sin starka sång. Den lever i ett bälte mellan östra Himalaya och sydöstra Kina.

– Likheterna beror antingen på ren slump eller på konvergent evolution, som kan resultera i liknande utseenden hos icke närbesläktade organismer arter som lever i liknande miljöer – vissa timalior kan leva nära pärlsmygtimalian, säger professor Per Alström på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala som gjorde studien tillsammans med forskare från Chinese Academy of Sciences i Peking.

– Molekylära analyser har bidragit till att lösa många relationer mellan fåglar och har visat på flera helt oväntade relationer som till exempel mellan flamingor och doppingar, mellan falkar, papegojor och tättingar och mellan lärkor och skäggmes, förklarar Per Alström.

Källa: BBC

Mer att läsa