Gå till innehållet

Nunnor skapar våtmark för att skydda mot klimatkrisen

Befintliga våtmarken Bayou Sauvage National Wildlife Refuge i New Orleans: . Foto: Mr. Bill Lang, CC BY-SA 3.0, Link

New Orleans drabbades hårt av orkanen Katrina. Nu har en grupp nunnor bestämt sig för att omvandla sitt delvis förstörda klosterområde till en våtmark för att hjälpa till att skydda mot effekterna av klimatkrisen.

Översvämningar till följd av extremt regnoväder har blivit ett enormt problem i New Orleans delstat Louisiana de senaste åren. 62 procent fler extrema regnoväder drabbar nu regionen jämfört med på 1950-talet. Exempelvis de stora översvämningarna 2016 och 2017. De närmsta 30 åren beräknas dessutom havsnivån höjas med över en halv meter och även torkamarkbränder och värmerelaterade sjukdomar beräknas öka.

Ett sätt att motverka översvämningar och minska risken för torka är att återskapa våtmarker och det är precis vad en grupp nunnor i New Orleans bestämt sig för att göra.

Området där deras kloster delvis förstördes i orkanen Katrina är 10 hektar stort och när den urbana våtmarken är klar beräknas den kunna ta emot nästan 40 miljoner liter vatten från omgivningen.

Behovet är stort av liknande insatser i New Orleans. Det skydd som militären byggde upp efter Katrina beräknas bara ge tillräckligt skydd till 2023 eftersom de tunga strukturerna sjunker och eftersom havsnivån höjs på grund av klimatförändringarna.

– Vi bad för en idé som skulle göra det möjligt för denna mark att fortsätta tjäna grannskapet. På den här marken har det betts i många år och vi hade redan ett åtagande att rädda och återställa planeten jorden i ljuset av klimatförändringar. Så det verkade som en passande lösning, berättade Pat Bergen, ledare för nunnorna, till E&E News.

Läs även:
• Återställd våtmark en stor framgång för natur och lokalbefolkning
• Rödspov – en nyckel till myllrande våtmarker
• Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken
Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald

Källor: The Hill och Vice

Mer att läsa