Gå till innehållet

Nu ska Sveriges myskoxar räknas

Sveriges myskoxar har inte räknats på många år, men nu är det dags igen. Detta för att få en bild av hur det går för dem och hur de påverkar den biologiska mångfalden i fjällens ekosystem.

– Det är en både rolig och viktig insats. Det har gått många år sedan den senaste inventeringen och vi saknar därför aktuell kunskap om flockens sammansättning. Vi behöver få information om hur många myskoxar som finns kvar, deras ålder och kön, samt hur de påverkar biologisk mångfald i fjällen, säger Lina Jelk, zoolog på Vildriket.

När isen drog sig tillbaka efter den senaste istiden försvann myskoxarna från många delar av världen. Under 1970-talet vandrade dock en liten flock myskoxar (en tjur, två kor och två kalvar) in i Härjedalen från Norge. Där trivdes de och ökade i antal till som mest 34 djur på 80-talet, men sedan dess har de minskat kraftigt i antal. I dagsläget finns troligen bara runt tio myskoxar i Sverige.

Förutom att få klart för sig hur många myskoxar som finns i Sverige vill forskarna också se om djuren gynnar den biologiska mångfalden. I andra länder har deras betande, gödslande och trampande visat sig skapa en rikare biologisk mångfald och dessutom balansera kol och näringsämnen i jorden.

Den första inventeringen genomfördes 3 juli och då sågs fem myskoxar. Projektet, kallat Myskoxe 2030, drivs av Lycksele Djurpark, Vildriket, Myskoxcentrum och Skånes Djurpark tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och CNRS/University of Toulouse med stöd av Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen och Svenska Djurparksföreningen.

Källa: Vildriket

Mer att läsa