Gå till innehållet

Arktis värms snabbt och det drabbar myskoxar

Myskoxkalv sommaren 2015. Foto: Erik Hansson

Arktis och de norra delarna av jordklotet värms i snitt dubbelt så snabbt som världen i övrigt. Det har börjat påverka myskoxar, Nordamerikas minst studerade däggdjur. En ny studie visar att de får allt mindre huvuden och därmed mindre chans att klara sig, rapporterar Mongabay.

Myskoxar lever hårda liv i de mest extrema väderförhållanden. De är anpassade till ett liv på kalfjällen och tundran där de lyckas hushålla med energin under de lägsta temperaturerna under vintern. Att myskoxarna måste passa sig för att göra av med onödig energi har på sina håll skapat problem med nyfikna människor.

LÄS ÄVEN: • Expertens 10 punkter: Så skulle ett vildare Sverige kunna se ut

– På vintern äter den nästan ingenting. Den förlorar en tredjedel av sin vikt på vintern och gräver inte efter mat som renen, men är beroende av att vinden blåser bort snön. När det då kommer människor kan den inte rymma genom djupsnön. Att hela tiden vara på vakt gör att den förlorar mycket mera vikt än nödvändigt, säger Hielke Chaudron guide och djurvårdare vid Myskoxcentrum, till P4 Jämtland.

I den nya studien, som publicerats i Scientific Reports, visar forskarna att det varmare klimatet med allt extremare väder också är ett hot mot arten. När det till exempel regnar på snö, vilket blir vanligare när temperaturen skiftar allt kraftigare i norr, påverkas myskoxar negativt. Antingen fryser regnet till is och gör det svårare för djuren att nå födan, eller så försvinner snötäcket och därmed skyddet för växtligheten, vilket leder till att det blir mindre föda under sommarhalvåret. Studien visar att det allt extremare vädret redan börjat påverka myskoxarna genom att deras kalvar får mindre huvuden och därmed klarar sig sämre.

LÄS ÄVEN: • De samlade in 1 miljon kronor för att återskapa artrikt ekosystem i Sibiren

Forskarna bakom studien menar att det är klarlagt at de arktiska djuren och hela ekosystemen redan påverkas av uppvärmningen, men det måste göras mycket mer forskning för att förstå exakt vad det varmare klimatet får för konsekvenser.

Isbjörnar må vara symbolen för ett varmare Arktis, men de är långt ifrån de enda djuren som påverkas av den globala uppvärmningen.

Källa: Mongabay

Mer att läsa