Gå till innehållet

Nu firas Ängens dag med gemensam skötsel

äng

Äng som sköts med slåtter och som innehåller höga naturvärden och många arter. Foto: Erik Hansson

“Ängens dag” infaller den 1 augusti, men från mitten av juli till början av augusti arrangerar Naturskyddsföreningens lokala kretsar över 50 aktiviteter runt om i landet. De syftar alla till att bevara de få svenska ängar som finns kvar idag och skydda de arter som är beroende av dem som livsmiljöer.

Läs även:Så anlägger du en äng

En välskött ängsmark kan innehålla 50 växtarter på en enda kvadratmeter och är därmed den artrikaste naturtypen i Sverige. Dessvärre återstår bara en bråkdel av den miljon hektar ängsmarker som fanns i Sverige för drygt 100 år sedan. När jordbruk läggs ned eller industrialiseras och ängar växer igen upphör slåtter och bete och då försvinner livsmiljön för mängder av växter, fjärilar, bin och andra småkryp.

– Enligt den senaste rödlistan hotas 830 växt- och djurarter på grund av upphört slåtter och bete. Men alla kan hjälpa till att vända den trenden genom att slå och hålla ängsmarker öppna, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Föreningens många lokala kretsar gör ett stort jobb för att bevara just dessa ängsmarker genom att arrangera gemensamma aktiviteter i samband med “Ängens dag” den 1 augusti. Från mitten av juli till mitten av augusti håller aktiva i Naturskyddsföreningens kretsar i över 50 olika aktiviteter med lieslåtter. Allmänheten kan hjälpa till både med slåttern och med räfsandet.

De senaste åren har Naturskyddsföreningen glädjande nog märkt av ett ökat intresse för att skapa och restaurera ängar.

– Allt fler privatpersoner och kommuner omvandlar gräsytor till blommande marker. Det är ett otroligt viktigt arbete eftersom det gynnar artrikedomen som är livsviktig för oss människor, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Du som inte kan delta i slåttern uppmanar Naturskyddsföreningen att välja KRAV-märkta varor eller köpa naturbeteskött. På så sätt bidrar du till att ängsmarkerna bevaras.

Se alla aktiviteter i Naturskyddsföreningens kalender.

Läs även:
Så anlägger du en äng
Ännu fler svenska kommuner låter gräsmattor bli ängar
Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald
SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad
Hårdklippta gräsmattor har ungefär samma biologiska mångfald som betong

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa