Gå till innehållet

New York drar tillbaka förslag om att skjuta svanar

Uppdaterat 2014-03-30: Massavskjutningen av över 2000 knölsvanar i New York har stoppats. Förslaget från Department of Environmental Conservation’s (DEC) som lades fram för att skydda många inhemska arter möttes av starka protester och nu har myndigheten dragit tillbaka sitt förslag.

Istället ska andra metoder sökas för att komma till rätta med problemet att knölsvanarna konkurrera ut andra arter i staden. Det diskuteras bland annat att olja ägg för att hämma artens reproduktion. Allmänheten kommer återigen få göra sin röst hörd när DEC lagt fram ett nytt förslag.

Tidigare nyhet: Invasiva arter kan orsaka stora förändringar i befintliga ekosystem och utrota redan hotade arter som inte klarar ytterligare konkurrens. De flesta tänker kanske på mårdhundar, råttor eller vattenlevande djur som släpps ut med ballastvatten när termen invasiva arter används, men det kan också röra sig om lite mer otippade arter som den romantiska symbolen knölsvan.

Knölsvan. Foto: Erik Hansson

Knölsvan. Foto: Erik Hansson

I New York har myndigheten New York State Department of Environmental Conservation deklarerat att knölsvanen är en “förbjuden invasiv art” och att i stort sett statens alla 2200 knölsvanar ska skjutas eller fångas och gasas innan år 2025.

Knölsvanen infördes från Europa i slutet av 1800-talet för att den ansågs estetiskt tilltalande. De senaste 30 åren har populationen tredubblats och eftersom de äter så mycket vattenväxter förstör de habitat för fiskar och sjöfåglar. Dessutom konkurrerar de ut flera arter av änder och gäss och kan även uppföra sig aggressivt mot människor.

Den lokala fågelorganisationen Audubon New York ska ha ett möte om statens förslag snart, men det ser ut som att föreningen kommer ge sitt stöd till förslaget att utrota i stort sett alla statens knölsvanar.

Källa: Focusing on Wildlife och NY Times

Mer att läsa