Gå till innehållet

Naturvårdsverket valde höga referensvärden för rovdjur

Nu har Naturvårdsverket bestämt referensvärdena för björn, varg, järv och lodjur på nationell nivå inom de intervall som riksdagen bestämt. Värdet är det lägsta antal för rovdjuren i Sverige och får inte understigas. Det behövs också en marginal till referensvärdet för att stammarna ska tåla “populationsreglerande åtgärder” som till exempel jakt.

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson

─ Rovdjursstammarna behöver marginal för att inte förlora gynnsam bevarandestatus. Därför behöver vi ha fler rovdjur än referensvärdet. Man kan likna referensvärden med en varningslampa. Om antalet rovdjur närmar sig referensvärdet kan arten hotas.  Har vi inte kontroll på detta kan det få konsekvenser där det till och med kan bli svårt med skyddsjakt, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket jobbar nu med att se om det är möjligt att tillåta jakt på varg redan i vinter och inom den närmsta tiden ska en uppdatering av förvaltningsplanen för varg vara klar.

─ Den nya rovdjursförvaltningen ger en möjlighet att tydligare fokusera på effekter av förvaltningen och hur vi lyckas genomföra olika åtgärder istället för antal djur. Det kan utveckla förvaltningen och föra rovdjursfrågan framåt så att vi har möjlighet att ha en effektiv och aktiv förvaltning av rovdjuren där också populationsreglerande åtgärder kan ingå, avslutar Maria Ågren.

Referensvärdena är bestämda utifrån de intervall som riksdagen har angett och ersätter nu dessa intervaller.

Referensvärden för rovdjuren på nationell nivå
Björn: 1400 (Riksdagens intervall:1 100–1 400)
Varg: 270 (Riksdagens intervall: 170-270)
Järv: 600 (Riksdagens intervall: 500–600)
Lodjur: 870 (Riksdagens intervall: 700-1000)

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa