Gå till innehållet

Naturvårdsverket: Anticimex får skjuta blåmesar

Ladusvala. Foto: Zsombor Károlyi

Ladusvala. Foto: Zsombor Károlyi

I mars skrev vi om att Halmstads Ornitologiska Förening överklagat Länsstyrelsens tillstånd till Anticimex att skjuta blåmesar, talgoxar, ladusvalor och hussvalor. Nu har Naturvårdsverket avvisat överklagandet och ger därmed Anticimex rätt att bedriva skyddsjakt på de här arterna.

Naturvårdsverket anser att arterna inte är hotade och att beslutet “därför inte antas få en betydande påverkan i miljön i den mening som avses i Århuskonventionen. Föreningen har därför inte rätt att klaga på länsstyrelsens beslut. Vad Halmstads Ornitologiska Förening har anfört i övrigt förändrar inte detta. Överklagandet ska därmed avvisas.”

Enligt Anders Wirdheim på Sveriges Ornitologiska Förening är beslutet “luddigt och tänjbart när det gällde var denna skyddsjakt får bedrivas”.

– Naturvårdsverkets beslut kan inte tolkas på annat sätt än att varje länsstyrelse har frihet att efter eget godtycke tillåta jakt även på hotade arter, skriver Anders Wirdheim. Hussvalan har visserligen fortfarande en stark stam såväl i Sverige som i Halland, men den har minskat kraftigt på senare tid. I södra Sverige är beståndet idag bara en tredjedel så stort som på 1970-talet.

Källa: SOF

Mer att läsa