Gå till innehållet

Naturvårdspris för aktivt bete längs å

Landshövding Anneli Hulthén delade ut naturvårdspriset 2022 till Andreas Niklasson. Foto: Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen Skåne

Med hjälp av betande djur har ett tidigare igenvuxet område öppnats upp till gagn för växter och vadarfåglar. I samband med biologiska mångfaldens dag får insatsen ett pris.

Det är Andreas Niklasson i Hjärsås i nordöstra Skåne som genom aktivt betesarbete lyckats restaurera äldre och igenväxta fuktängar utmed Axeltorpsån. Under de senaste 50-60 åren har stora delar av fuktängarna längs den fem mil långa ån vuxit igen av bland annat videbuskar och al.

Nu belönas Andreas Niklasson med Skånes Naturvårdspris 2022 av länsstyrelsen för sin insats att öppna upp ån så att den återfått sin forna artrikedom.

– Detta visar på betets betydelse för ett öppet och levande landskap med hög biologisk mångfald, säger Ingela Lundqvist, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Med hjälp av sina highland cattle- och angusdjur har det skapats goda möjligheter för att exempelvis vadarfåglar, gökblomster och smörbollar ska kunna etablera sig på nytt. På fem år har de återskapat omkring sex hektar av de igenväxta maderna.

Skånes Naturvårdspris delas ut årligen till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet.

Priset delas ut i samband med biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Det sker också en bra bit över 100 aktiviteter runt om i landet. Se allt som händer på den här kartan.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Mer att läsa