Gå till innehållet

“Naturturism kan ge tio gånger fler arbetstillfällen än skogsbruk”

Ekoparken Öjesjöbrännan i Västmanland. Foto: Erik Hansson

En motion från C och S vill att regeringen ändrar förvaltningen av Sveaskogs ekoparker. Anledningen är att naturturism på det statliga bolagets ägor enligt motionen har kapacitet att generera upp till tio gånger fler arbetstillfällen än traditionellt skogsbruk.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Det menar de socialdemokratiska respektive centerpartistiska riksdagsmännen Tomas Kronståhl och Anders Åkesson i en gemensam motion som anser att det är dags att se över förvaltningen av det statliga skogsbolagets ekoparker.

Sveaskog har idag 37 ekoparker på sammanlagt 175 000 hektar där vilka bestånd som avsatts för naturvård respektive skogsbruk och enligt de två politikerna skulle en ökad satsning på naturturism öka de ekonomiska mervärdena för Sverige och samtidigt främja den biologiska mångfalden. Turismintäkterna anses långt större än från konventionellt skogsbruk.

– Vi är övertygade om att orörda skogar och spännande naturmiljöer är ett mycket attraktivt besöksmål både nu, men absolut i framtiden. Därför är just naturturismföretag intressanta för att hitta nya infallsvinklar, erbjuda olika sorters boenden och ett mer spännande helhetsgrepp, säger Thomas Kronståhl, till Land Skogsbruk.

Som exempel i sin motion lyfter riksdagsledamöterna tre exempel:
1. Ombergs Turisthotell, granne med Ombergs ekopark, som omsätter sex gånger mer än om konventionellt skogsbruk bedrivs i hela Ombergs ekopark.
2. Halle- och Hunnebergs ekopark bidrar med turismintäkter på runt 20 miljoner kronor, vilket är ungefär fem gånger mer än intäkterna från dagens skogsbruk i ekoparken.
3. Vid Hornsö ekopark har gästnätter beräknat ge lika stora momsintäkter till staten från internationella besökare som dagens uppskattade avkastning och skatt från Sveaskog.

Intresset för att semestra i Sverige ökar dessutom. En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svenska Turistföreningen visar att 3 av 4 svenskar valde att semestra i Sverige i sommar. Enligt Visit Sweden är det hos utländska turister också just naturen och framför allt den orörda naturen som lockar turister till Sverige.

Läs även:
• ”Naturturism kan ge tio gånger fler arbetstillfällen än skogsbruk
Biologisk mångfald allt viktigare för skogsägare
Dom: Inte all naturturism får sänkt moms
Naturpodden: Kan naturturism hjälpa till att bevara gamla ängs- och hagmarker?
Prisbelönt naturturismguide om utmaningarna för branschen

Källor: Riksdagen, Dagens Industri och Land Skogsbruk

Mer att läsa