Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen sågar regeringens naturvårdspolitik i ny rapport

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Naturskyddsföreningen har släppt en så kallad vitbok, som går igenom hur regeringen har hanterat naturvårdspolitiken mellan 2010 och 2014 och kritiken är inte nådig.

– Det är ett dystert bokslut för alla som älskar vattnet, skogen och resten av naturen. Det finns få områden i budgeten där en nedskärning får så tydliga effekter som när politiker plockar bort pengar till naturvård. Det är därför inte så konstigt att regeringen bara når ett av 16 miljömål, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Regeringen har sänkt anslaget för skydd och skötsel av värdefull natur med ungefär åtta procent och utslaget på åren 2010-2017 blir den sammanlagda sänkningen 15 procent. För sju år sedan skyddades årligen dubbelt så mycket mark med anslagen. På land skyddas idag mindre än 10 000 hektar reservat per år, jämfört med de 45 000 hektar mellan åren 2010-2020 som Sveriges åtagit sig enligt FN:s Nagoyamål från 2010. “Politiken för att uppnå 20 procent skydd till 2020 saknar all trovärdighet”, skriver Naturskyddsföreningen och menar också att regeringens uttalanden om att de höjt anslagen med 330 miljoner inte stämmer och bara är en lek med siffror.

I rapporten hävdas också att regeringen urholkat reglerna kring strandskyddet och att det allra mest illavarslande är att regeringen har för avsikt att helt avskaffa strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag. Det skulle kunna drabba två av tre sjöar i Sverige och bli den “största minskningen av naturskyddad yta i Sverige någonsin”.

Regeringen får också stark kritik i hur den hanterat vargfrågan. Vargkommitténs och Rovdjursutredningens slutsatser ignorerades helt när betydligt lägre målnivåer för gynnsam bevarandestatus för varg, björn, lo och järv föreslogs. Dessutom grundlades en ny rättslig ordning som skulle göra det möjligt att “kringgå skyddslagstiftningen i EU och Sverige, genom att öppna för beslut om jakt på skyddade arter som inte skulle vara möjliga att pröva i domstol”.

Källa: Naturskyddsföreningens rapport.

Mer att läsa