Gå till innehållet

Naturlig översvämnings­bekämpning i Storbritannien sparar stora summor

Flod. Foto: CC BY 1.0

Varje år kostar översvämningar över 10 miljarder kronor i Storbritannien och vissa år är summan så hög som över 50 miljarder. I en ny rapport från Rewilding Britain beskrivs hur översvämningarna kan minskas genom att återställa naturliga områden som minskar riskerna. Det skulle spara pengar jämfört med dagens metoder och dessutom skapa nya naturområden, gynna naturturism, binda större mängder koldioxid och vara mer hållbart.

Hittills har Storbritanniens kamp mot översvämningarna framför allt handlat om “hårt försvar” i form av översvämningsvallar. Det är en kostsam metod som kan fungera ett tag, men när de brister eller inte räcker till blir skadorna stora.

Helen Meech, chef på Rewilding Britain, menar att översvämningar är ett problem som kommer öka i framtiden med klimatförändringarna och redan idag hotas var sjätte bostad av översvämning.

I rapporten som hennes organisation tagit fram finns exempel på återskapade naturområden vid myrmarker och floder, bland annat genom att plantera naturligt förekommande växter varpå översvämningarna minskat kraftigt, trots rekordstor nederbörd. Växterna suger upp vatten och tar därmed hand om en del av det vatten som annars skulle svämma över floderna.

I rapporten tar de också upp vilken effekt bävrar har. De skapar helt nya sorters våtmarker och gör vattenflödet långsammare, vilket minskat de högsta vattenmängderna som lämnar området med i snitt 30 procent.

Källa: Rewilding Britain

Mer att läsa