Gå till innehållet

Naturfilm: Ormvråk som hänger som en fladdermus

I filmen här under ses en ormvråk hänga ungefär som en fladdermus – upp och ned med klorna i ett grepp om en gren. Vi tog kontakt med Susanne Åkesson, forskare och professor i zooekologi, för att få en förklaring.

– Det är inte helt lätt att svara på orsaken, men jag gissar att det rör sig om en ormvråk med en motorisk skada som eventuellt kan ha orsakas av pesticider, insecticid eller svampgift. Kanske kan det röra sig om gift som används mot gnagare. Jag har försökt leta i litteraturen men hittar inget som stöder detta antagande. Fågeln kan uppenbarligen inte sitta upprätt, så benen, balansen och kanske gripförmågan i fötterna måste vara skadad. Beteendet antyder inte att fågeln gör detta för att det är roligt. Jag gissar att den måste ha svårt att jaga då den i naturlig miljö sitter långa stunder t ex på pålar i jordbrukslandskapet. Ormvråkar som lever av möss och sorkar riskerar att utsättas för gift i jordbruksmiljö. På kontinenten har man funnit just döda ormvråkar vid giftanvändning. Vilken typ av gift vet jag ej säkert, förklarar Susanne Åkesson.

Mer att läsa