Gå till innehållet

Några av Sveriges mest sällsynta spindlar ska eftersökas

Sandmarker vid Friseboda. Foto: Jorchr, CC BY-SA 3.0.

På Biologiska mångfaldens dag ska Naturskyddsföreningen Kristianstad leta igenom sandområdena vid Friseboda. Målet är att hitta några av Sveriges mest sällsynta spindelarter och alla som vill kan hjälpa till.

• Se alla aktiviteter som sker under Biologiska mångfaldens dag på Biomfdag.se

Rune Stenholm Jakobsen är en av arrangörerna av utflykten. Med sig har han också spindelexperten Lars Jonsson.

För den som aldrig varit där – vad är Friseboda för område?
– Det är ett nästan 700 hektar kustnära sandområde i östra Skåne. Det är knotiga vrestallar och varma sanddyner, berättar Rune Stenholm Jakobsen.

Länsstyrelsen skriver att tallskogen i reservatets norra del ger ett “trollskt intryck” och har gamla anor, åtminstone sedan 1600-talet. Flera tallar är över 200 år gamla. Det sandiga landskapet är kuperat och marken täcks av ett gråvitt skikt av lavar och sandblottor.

Rune Stenholm Jakobsen. Foto: Privat

Varför har ni valt aktiviteten att leta sällsynta spindlar under Biologiska mångfaldens dag?
– Vi har i vår krets haft mycket fokus på fåglar och växter, medan småkrypen har varit lite i skymundan. När man kollar på Artportalen är det tydligt att vissa arter sticker ut genom att ha sin enda lokal här i vår krets! Det mest akut hotade arterna bör vi försöka rädda, oavsett om det är fjärilar, fåglar eller spindlar.

I det här fallet finns det även en specifik målart; klittvargspindel.

– Det som är kul är att alla kan hjälpa till att leta efter den och att vi har expertkunskap med oss i fält. Samtidigt kan vi förbättra livsmiljöerna genom tramp som håller sandytor öppna. Klittvargspindeln sågs senast på 1990-talet och det är egentligen rätt stor risk att den är borta för alltid – men vem vet? Få har letat och området är stort med flera nya tilltag inom sandlife-projektet, berättar Rune Stenholm Jakobsen.

Om de inte skulle hitta klittvargspindeln så finns det stor chans att de kan hitta myrlejonsländan som gör gropar i sanden i vilka de fångar sina byten. Eller fältpiplärkan – en karaktärsart för sandmarker som anses “starkt hotad“.

• Läs mer om utflykten i Naturskyddsföreningen Kristianstad & Bromöllas program.

Mer att läsa