Gå till innehållet

Några av de tusentals djur som utrotades under 2016

Med tanke på att det varje dag utrotas upp till 100 ryggradslösa djur är det inte konstigt att en hel del djur försvann från jordens yta för evigt under 2016. Vi befinner oss trots allt i en pågående massutrotning av arter, orsakad av människor. Här under följer några arter som utrotats i år, uppmärksammat av Livingalongsidewildlife.com.

De flesta arter som utrotas visste vi inte ens om att de existerade. De har aldrig upptäckts och deras roll i ekosystemen har aldrig analyserats innan de dött ut.

LÄS ÄVEN: • Upp till 100 ryggradslösa djur utrotas per dag

Här är några arter som vi dock kände till innan de med största sannolikhet utrotades under 2016:

Lövgrodan Ecnomiohyla rabborum (Rabb's Fringe-limbed Treefrog). Foto: Brian Gratwicke, uppladdat av Tomer T, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18339583

Lövgrodan Ecnomiohyla rabborum (Rabb’s Fringe-limbed Treefrog). Foto: Brian Gratwicke, uppladdat av Tomer T, CC BY 2.0.

Lövgrodan Ecnomiohyla rabborum
Lövgrodan med det engelska namnet “Rabbs’ fringe-limbed treefrog” har lämnat oss. Arten levde i Panama och sågs senast år 2007, men har drabbats hårt av en dödlig svamp. Det sista exemplaret levde i en botanisk trädgård i Atlanta, men dog i september.
Källa: Scientific American

Foto: State of Queensland, CC BY 3.0 au, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49457717

“Mosaiksvansad råtta”. Foto: State of Queensland, CC BY 3.0 au.

“Mosaiksvansad råtta” (Melomys rubicola)
En gnagare som levde på en liten ö utanför Australien som ibland kallas mosaiksvansad råtta på svenska. Arten sågs senast 2009 och efter en intensiv sökning under 2014 tror man nu att arten är utdöd. Dödsorsaken är den globala uppvärmningen som fått havsnivån att öka och översvämma råttans livsmiljöer.
Källa: The Guardian

San Cristóbals rubintyrann (Pyrocephalus rubinus dubius)
Fågel som inte setts på Galapagosöarna sedan 1987 och nu anses vara utdöd på grund av invasiva råttor. Det var först efter att arten utrotades som forskare kom fram till att fågeln var en egen art.
Källa: Scientific American

Skalbaggen Heterelmis stephani. Foto: United States Fish and Wildlife Service - https://www.fws.gov/southwest/es/arizona/images/SpeciesImages/Stephans%20Riffle%20Beetle.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52308060

Skalbaggen Heterelmis stephani. Foto: United States Fish and Wildlife Service, Public Domain

Bäckbaggen Heterelmis stephani och jordlöparen Pseudanophthalmus parvus
Två skalbaggar som utrotats från sina sista livsmiljöer i Arizona och Kentucky i USA på grund av exploatering.
Källa: Biological Diversity

Förutom dessa arter och 13 fågelarter som nyss upptäckts vara utrotade har flera djur utannonserats närma sig utrotning:

• Akuta åtgärder krävs för att rädda geparden från utrotning

• Hur räddar man vietnamantilopen – ett djur som nästan ingen sett?

• Internationell räddningsaktion för världens minsta tumlare

• Världens enda bergspapegoja allt närmre utrotning

• Nytt byte för tjuvjägare har drivit näshornsfågel till kanten av utrotning

• En tredjedel av världens kaktusar är utrotningshotade

• Sista försöket att rädda sumatranoshörningen

Källa: Livingalongsidewildlife,com

Mer att läsa