Gå till innehållet

Möjlig ljusning för gråvalarnas situation

Världens gråvalar har halverats i antal på enbart sju år och minskningen fortsatte 2023. Men ett visst ljus i mörkret har nu upptäckts.

Gråvalar är förvisso kända för att variera i antal, men sedan 2016 har minskningen varit alarmerande. Från nästan 27 000 till enbart 14 526 i år. 2022 rapporterades dessutom färre nyfödda kalvar än vad som någonsin hittats tidigare.

Varför de minskat så kraftigt i antal kan vara svårt att komma fram till eftersom gråvalarna rör sig över så stora områden att det är väldigt många faktorer som påverkar dem. Troligen har det dock med Arktis och den globala uppvärmningen att göra.

– Forskarna tror att det kan ha skett en förändring i gråvalarnas födokälla på grund av allt för lite istäcke i Arktis förra sommaren. Gråvalar äter upp sig under sommaren, men när isen smälter och drar sig tillbaka sker en förändring av näringsväven som resulterar i färre märlkräftor för gråvalarna, sa Julie Speegle vid NOAA, som en förklaring till mass-strandningen av flera hundra gråvalar som upptäcktes 2019.

Hoppfulla tecken

Men trots de alarmerande resultaten de senaste åren hyser forskarna nu ett visst hopp om att utvecklingen kan vända för gråvalarna. I vintras kunde det räknas in fler mödrar med kalvar än under någon gång de senaste fem åren, trots att populationen i stort minskat kraftigt. Det har också hittats färre döda gråvalar på stränderna än tidigare och det tycks som att de gråvalar som observerats är i bättre kondition än tidigare.

Det är inte första gången gråvalarna varit illa ute. De utrotades nästan av människans omfattande valjakt på 1950-talet. Efter att de fick skyddsstatus 1972 ökade populationen fram till 2016.

Läs även:

Oroväckande minskning för världens gråvalar
• Mängder av döda gråvalar – kan bero på smältande isar
• Uppvärmt hav pressar nordkaparen närmare utrotning
• Strandade valar kopplas återigen till militära övningar
• Valskådning har snabbt blivit populärt i Japan

Källor: Phys

Mer att läsa