Gå till innehållet

Oroväckande minskning för världens gråvalar

Gråval. Foto: José Eugenio Gómez Rodríguez – Own work, CC BY 3.0, Link

Gråvalar är kända för att variera i antal. Vissa perioder minskar populationen för att sedan öka igen. Just nu pågår en väldigt kraftig minskning och forskare följer noga utvecklingen för att se om trenden vänder.

På bara sex-sju år har antalet gråvalar minskat med hela 38 procent – från 27 000 till 16 650. Det har heller aldrig, sedan inventeringarna inleddes 1994, registrerats så få nyfödda kalvar som i år. Dessa faktorer gör forskare vid NOAA i USA oroliga, trots att gråvalspopulationen har varierat kraftigt tidigare. I normala fall inventeras bara valar under en tvåårsperiod, men nu genomförs ytterligare ett års räkning för att följa utvecklingen noga.

– Med tanke på den fortsatta minskningen sedan 2016 måste vi noga följa populationen för att förstå vad som kan driva den här utvecklingen. Vi har observerat att populationen förändrats över tid och vi vill hålla koll på situationen, säger David Weller, chef marina däggdjur och sköldpaddor hos NOAA Fisheries.

Gråvalar rör sig, precis som många flyttfåglar, över stora områden vilket gör det svårt att identifiera en enskild orsak till minskade populationer. En utredning, som gjordes till följd av att hundratals gråvalar strandade 2019, har åtminstone hittat flera troliga orsaker. Bland annat ekologiska förändringar i Arktis som påverkar valarnas föda.

– Forskarna tror att det kan ha skett en förändring i gråvalarnas födokälla på grund av allt för lite istäcke i Arktis förra sommaren. Gråvalar äter upp sig under sommaren, men när isen smälter och drar sig tillbaka sker en förändring av näringsväven som resulterar i färre märlkräftor för gråvalarna, sa Julie Speegle vid NOAA som en förklaring till mass-strandningen 2019.

Källa: NOAA

Mer att läsa