Gå till innehållet

Missgynnar vintermatning fågelstammen?

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Blåmes. Foto: Erik Hansson

Läs mer om att mata fåglar och fågelmatning i vår artikel.

I en ny studie av forskare på University of Exeter och British Trust for Ornithology (BTO) redovisas att blåmesar som matats under vintern lyckas sämre med häckningen den kommande våren. Studien gjordes på skogslevande blåmesar på nio olika platser i Cornwall, England och utfördes under tre års tid. Blåmesarna matades med bland annat talgbollar under vintern och forskarna kunde visa att de matade blåmesarnas ungar vägde mindre och hade större risk att dö än fåglar som inte vintermatades.

– Vår forskning väcker frågor om det gynnar fåglarna att de matas under vintern, säger Dr Jon Blount på University of Exeter som ledde studien. Även om den exakta anledningen till varför reproduktionen försämrades är oklar så vore det värdefullt att undersöka om fåglarna skulle tjäna på att matas året om. Mer forskning behövs för att klargöra hur och när fåglar ska matas för att gynnas bäst.

– Det kan finnas många förklaringar till våra resultat, säger Dr Kate Plummer, en av författarna bakom rapporten. En möjlighet är att vintermatning hjälper fåglar i relativt dålig kondition att överleva och föröka sig. Eftersom dessa individer bara kan föda upp ett fåtal ungar minskar de chansen för att populationen ska öka. Men mer forskning behövs för att veta hur vintermatning påverkar fågelpopulationerna.

Källa: Science Daily

Mer att läsa