Gå till innehållet

Miljöcertifierade bolag kalavverkade vid känsligt vatten

Fsc

Öringstammen som lever i Mansån är hotad. Foto: Wikimedia Commons

De FSC-certifierade skogsbolagen Moelven och Mellanskog har kalavverkat skog längs det känsliga vattendraget Mansån i Värmland. Men bolagen blir inte åtalade trots att de har struntat i miljöhänsyn vilket strider mot Skogsvårdslagen. Det rapporterar SVT Värmland.

Båda bolagen hade angett till Skogsstyrelsen att de skulle lämna kvar kantzoner med träd längs vattnet vid avverkning. Men det har inte skett, istället har allt kapats ned utmed ån längs en 400 meter lång sträcka. I Mansån finns bland annat öring som är känslig för temperaturförändringar, något som sker om växtlighet försvinner längs vattnet.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Bo-Erland Johansson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Värmland, säger i en intervju med SVT Värmland:

– Jag tycker inte det är acceptabelt att det blir så här i dag. Det är ju ingen hänsyn tagen till det bestånd av öring som finns i dag och de värden som finns i vattnet.

LÄS ÄVEN: • Viktigt att spara tillräckligt med strandskog för att bevara biologisk mångfald

Enligt Skogsvårdslagen ska alltid skyddszoner lämnas vid vattendrag när det avverkas. Det vet alla som jobbar med skogsmaskin, enligt Bo-Erland Johansson. Han tror att kommunikationen måste ha brustit inom bolagen eftersom allt var korrekt ifyllt när de fick avverkningsanmälningarna.

Moelvens distriktschef Lars Emanuelsson säger till SVT Värmland att orsaken att de inte har sparat en kantzon är att de har bedömt att miljökonsekvensen hade blivit större då. Han säger att risken fanns att de grova granar som växte längs vattenkanten skulle blåsa ner och skapa vandringshinder och urlakning.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Skogar viktiga även för lokalt klimat

Skogsstyrelsen skulle kunna åtalsanmäla den här typen av avvikelser som brott mot Skogsvårdslagen. Men Bo-Erland Johansson anser att det är bättre att alla parter – markägare, bolag och entreprenörer möts och diskuterar. Han säger till SVT Värmland:

– Det är klart att det går att åtalsanmäla men för en miljöåklagare är inte det här någon stor grej så det leder aldrig till åtal. Jag tror det är bättre att på plats diskutera hur man ska göra för det här inte ska inträffa igen.

Detta är inte första gången som skog avverkas intill vatten utan att kantzoner lämnas. Här är ett annat exempel från Dalarna på avverkning av skog längs vatten med rödlistade arter.

I en rapport från SLU har forskare kommit fram till att det är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden att vid skogsavverkning lämna en kantzon av skog längs vattendrag. Rapporten är en genomgång av ett tiotal vetenskapliga studier av kantzoners effekter på biologisk mångfald och enligt vissa studier är det viktigt att kantzonerna är tillräckligt breda. Ju bredare desto fler arter, upp till 30 meter från vattendragen. Kantzoner som bara är 10 meter breda anses inte tillräckligt för att bevara landsnäckor och mossor. Det rekommenderas också att man bara avverkar på en sida om ett vattendrag i taget.

Källa: SVT Värmland

Mer att läsa