Gå till innehållet

Metoder för naturlig och effektiv myggbekämpning

Fladdermus. Foto: Marie Gillander 

Tycker du det är jobbigt med alla mygg under sommaren? Överlåt bekämpningen åt de naturliga proffsen – exempelvis svartvita flugsnappare eller fladdermöss.

Fåglar
Att ha en fågelholk i trädgården gör inte bara att du får trevliga grannar. De kan även hjälpa till med att käka myggor i trädgården. Enligt den norska biologiprofessorn Glenn-Peter Sætre från Universitetet i Oslo äter den svartvita flugsnapparen 10-12 gram småkryp om dagen. Allt är inte myggor, så uppgifterna om att de äter uppemot 2400 myggor per dygn är något överdrivna, men det är fortfarande betydande mängder. Att sätta upp några fågelholkar i trädgården kan därför vara ett effektivt sätt att minska antalet myggor. 

Det är en metod som exempelvis fungerat i Steinkjer i Norge. Här har kommunen istället för att använda bekämpningsmedel mot ”insektsplågan” satt upp 80 fågelholkar. Metoden har fungerat i tio års tid, men även här konstateras att mygg inte är huvudfödan. Fåglarna föredrar fetare mat, så som fjärilslarver.

LÄS ÄVEN: • Staden som framgångrikt valt fågelholkar istället för bekämpningsmedel

Fladdermöss
Ännu effektivare myggfångare kommer framför allt ut i skymningen och på natten. En stor del av de svenska fladdermössens diet består av myggor, säger Dave Karlsson, stationschef på öländska forskningsstationen Linné till SVT Småland. Att sätta upp några holkar på
 mellan två och fyra meters höjd, i söderläge och med fri inflygning in i holken, kan ge bra hjälp mot mygg och knott.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

– En fladdermushane äter uppåt 5000 mygg per kväll. Om du då har ett par holkar som får inflyttning, med säg tio stycken hanar, så blir man av med omkring 50.000 myggor varje kväll, säger Dave Karlsson till SVT Småland.

Holkbygge
Därför kan det vara lämpligt att sätta igång och bygga holkar till trädgården. Om de inte bebos i år så kanske fåglar och fladdermöss hittar dit nästa år?
Bygganvisningar för fladdermusholk
• Holk för svartvit flugsnappare och mesfåglar

Andra metoder
Naturvårdsverket skriver att i takt med att det öppna landskapet med bete och slåtter som fanns för 100 år sedan har växt igen, så har också översvämningar under somrarna ökat. Det har i sin tur gynnat översvämningsmyggen. Dessutom förväntas klimatförändringarna medföra ett ännu mer myggvänligt klimat här i Sverige.

Det har konstaterats att gräsmarker som betas eller slås med lie och som röjs från buskar och sly har betydligt färre mygglarver än andra gräsmarker. Vid sjön Björken i Sunne kommun har lokalbefolkningen gått ihop och röjt marker från sly och återinfört bete med nötkreatur. Där har myggproblemen minskat markant sedan dess.

Källor: Naturvårdsverket,  Sameradion, SVT Småland, Dala-demokraten och artikel ur Vår fågelvärld

Mer att läsa