Gå till innehållet

Meståg fungerar som ett pojkband

Tofsmes. Foto: Daniel Pettersson

Över hela världen uppträder ibland fåglar av olika arter i flock tillsammans. I Sverige syns det framför allt i så kallade meståg på vintern, i Amazonas kan 50 arter röra sig genom regnskogen som en enhet. Nu har forskare kommit fram till att de håller ihop ungefär som ett pojkband eller K-popband.

Nästan 100 fågelflockar av olika arter analyserades i norra Florida av Florida Museum of Natural History. Forskarna kom fram till att fågelarter som liknade varandra var mer benägna att bilda flockar än att jaga ensamma. I flock är det fler ögon och öron som kan upptäcka och varna för rovdjur och eftersom det är olika arter födosöker fåglarna också på lite olika sätt och konkurrerar därmed inte så mycket med varandra. Vissa håller sig lågt i buskagen, andra letar insekter i barkspringor och ytterligare andra håller sig i trädkronorna.

Studiens huvudförfattare Harrison Jones jämför flockdynamiken med ett K-popband eller ett pojkband:
– Du måste vara tillräckligt lik de andra medlemmarna för att komma överens som en grupp men specialiserad på något sätt: En är ledare, en rappar, en spelar gitarr. Det är samma sak med fåglar. De umgås eftersom de delar saker gemensamt, men de kan inte dela för mycket. Om de är så lika att de äter varandras lunch, har de ett allvarligt problem.

Östlig gråmes. Foto: PutneypicsFlickr: DSC_0028, CC BY 2.0, Länk

Olika arter har olika roller. Den östliga gråmesen har i flockar i norra Florida rollen som vakt. De ger ständigt små kontaktläten till varandra om att allt är klart och om de stannar och varnar för rovdjur så stannar också hela flocken.

I Florida kom de fram till att fåglarna tillbringade 80-90 procent av sin tid i de här flockarna. De är därmed en väldigt viktig del för arternas överlevnad.

Precis som mänskliga pojkband splittras ibland fågelflockarna för att medlemmarna ska göra solokarriärer eller bilda familj, men det händer också ofta att de återförenas.

Källa: Florida Museum

Mer att läsa