Gå till innehållet

Manifestation med “ej naturreservat”-skyltar i hotad natur

Skylt som satts upp i Ryssbergen. Foto: Rädda Ryssbergen

Ryssbergen i Nacka kallas “Stockholms närmsta gammelskog” med hundratals träd som är över 200 år. Men området hotas av exploateringsplaner. Förutom bostadshus ska det även byggas en bensinmack i skogen med de dokumenterat höga naturvärdena. Protesterna mot planerna har pågått länge och i helgen genomfördes en manifestation.

Ryssbergen ligger som en smal grön kil in mot Stockholm, inträngd mellan den lika smala Svindersviken och den fyrfiliga Värmdöleden. Det är den här hårt trafikerade vägen som de nyinflyttade kommer få som närmsta granne i det tilltänkta bostadsområdet. Åtminstone i norra delen av Ryssbergen där det planeras några hundra bostäder. I den södra ska det byggas verksamheter, bland annat en bensinmack.

Men planerna har mött motstånd. Ett nätverk som kallar sig Rädda Ryssbergen har bildats av privatpersoner tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka Miljövårdsråd och Forum Finntorp. De har arrangerat guidningar i området, försökt prata med politiker och skapa opinion i media för att skogen med de hundratals gamla träden, brandområdet med sina speciella arter och den rika förekomsten av död ved ska få finnas kvar. Det har också hittats åtskilliga rödlistade arter som är beroende av gamla skogar och mycken död ved.

Många förbipassagerande stannade och uttryckte sin uppskattning för de nya skyltarna som sattes upp. Foto: Rädda Ryssbergen

En av de som engagerat sig i Rädda Ryssbergen är Klas Magnusson. Under söndagen den 6 februari arrangerade han och övriga i nätverket en aktion där de placerade ut stora informationsskyltar i området. Vid en snabb anblick ser de ut som de klassiska reservatsskyltarna med vit text på blå bakgrund och en vit stjärna. Men det finns en viktig skillnad – på skyltarna som satts upp i Ryssbergen står det “Ej naturreservat”. Dessutom finns, förutom information om naturen i området också information om kommunens exploateringsplaner.

– Vi hoppas att aktionen gör så att alla i Nacka får veta att att det föreslagna naturreservatet bara omfattar 44 procent av Ryssbergen och att de lättillgängliga delarna av skogen, där flest människor rör sig, kommer att exploateras, berättar Klas Magnusson. Om den informationen blir allmänt känd så tror vi att opinionen för att stoppa byggplanerna och inrätta ett större naturreservat blir så stark att politikerna ändrar sig. Vi hoppas också att skyltarnas karta och information om områdets natur blir till glädje för alla som rör sig i området

Några av de engagerade mot byggplanerna i Ryssbergen. Foto: Per Romin

Vilka partier i Nacka är det som vill genomföra byggplanerna?
– Alla allianspartierna vill bygga. Från början ville Centern inte bygga i Ryssbergen alls, men byggplanerna ingår i en överenskommelse mellan allianspartierna. Socialdemokraterna verkar ännu inte ha tagit ställning varken för eller emot byggplanerna. De röstade inte när detaljplanen var uppe i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Nackalistan och Sverigedemokraterna är emot byggplanerna.

Rädda Ryssbergen och de andra föreningarna anser att hela området kan skyddas eller åtminstone lämnas oexploaterat. Länsstyrelsen kom fram till att byggplanerna skulle innebära “betydande miljöpåverkan”, på grund av de höga naturvärdena i området. Kommunfullmäktiges beslut i frågan väntas i vår.

Läs även:
Bostäder och bensinmack planeras i värdefull gammal skog
Grupperna som försöker rädda och skydda sin närnatur

Mer att läsa