Gå till innehållet
Havsanemoner fångar små djur som driver förbi längs med botten. Den här arten tillhör ordningen Actiniaria.

Havsanemoner fångar små djur som driver förbi längs med botten. Den här arten tillhör ordningen Actiniaria.

Mångfald av arter hittade på havsbotten som hotas av gruvdrift

En djuphavsexpedition i Stilla havet har hittat nya arter för vetenskapen, djur som kan bli 15 000 år gamla och en "Barbie-gris".

– De här områdena är de minst undersökta på jorden. Uppskattningsvis är endast en av tio djurarter som lever här beskrivna av vetenskapen, säger Thomas Dahlgren, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet och forskningsinstitutet NORCE.

Sjögurka med genomskinlig kropp, som tillhör familjen Elpidiidae kallas för ”unicumber” på engelska.

Sjögurka med genomskinlig kropp, som tillhör familjen Elpidiidae kallas för ”unicumber” på engelska.

Han var en av deltagarna på en expedition som med det brittiska forskningsfartyget James Cook som undersökte havsbotten mellan Mexiko och Hawaii i östra Stilla havet. Här på 3 500 till 5 500 meters djup lever mängder av arter som vi vet väldigt lite om.

– Det här är ett av väldigt få exempel där forskare får vara med och upptäcka nya arter och ekosystem på samma sätt som man gjorde på 1700-talet. Det är väldigt spännande, säger Thomas Dahlgren.

Ett svampdjur ur släktet Holascus som lever på botten och filtrerar mat ur vattnet.

Ett svampdjur ur släktet Holascus som lever på botten och filtrerar mat ur vattnet.

Så här långt ned på botten finns det inte så mycket föda så djuren lever inte så tätt, men artmångfalden är stor. De flesta äter rester som sjunker ned från mer produktiva områden högre upp mot ytan. Denna sjunkande näring kallas “marin snö”.

Expeditionen hade som mål att kartlägga vilka arter som finns i området eftersom det planeras för gruvor på havsbotten här. Flera länder och företag väntar på tillstånd att ta upp de metaller som finns bundna till mineralklumpar på havsbotten.

En av arterna som upptäcktes på expeditionen var den rosa havsgrisen eller ”Barbie sea pig” som den kallas på engelska.

En av arterna som upptäcktes på expeditionen var den rosa havsgrisen eller ”Barbie sea pig” som den kallas på engelska.

– Vi behöver mer kunskap om djurlivet för att kunna skydda det. 30 procent av de aktuella havsområdena är skyddade och vi behöver veta om det är tillräckligt för att arterna som lever här inte riskerar att utrotas, säger Thomas Dahlgren.

Den här bägarformade glassvampen tros vara det djur i världen som kan bli äldst – de kan bli upp till 15 000 år gamla.

Den här bägarformade glassvampen tros vara det djur i världen som kan bli äldst – de kan bli upp till 15 000 år gamla.

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa