Gå till innehållet

Lund årets klimatstad i internationell tävling

Stadsparken i Lund. Foto: David Castor, Public Domain

Tillsammans med den colombianska huvudstaden Bogotá vinner Lund den internationella titeln som WWFs One Planet City Challenge. Studentstaden får priset för sitt arbete med att ta ett helhetsgrepp på klimatomställningen.

Vinnaren av de 280 nominerade städerna i ungefär 50 länder har tagits fram av en internationell expertjury. Från Sverige tävlade 20 städer, varav Lund, Helsingborg och Stockholm utsågs till finalister. Lunds vinst i år innebär att svenska städer vunnit två gånger på fyra år eftersom Uppsala knep titeln 2018.

– De svenska städerna står sig bra. De har tydliga klimatmål och breda, uppföljningsbara handlingsprogram. Många skärper just nu sina klimatmål och tidigarelägger mål för nettonollutsläpp. Men de är inte perfekta eller klara med jobbet. Vi behöver öka takten rejält och även ta tag i våra konsumtionsmönster, som genererar utsläpp i andra länder, säger Sabina Andrén, programsamordnare på WWF.

Anledningen till att Lund vann i år är enligt juryn för att staden har ambitiösa och tydliga klimatmål om att vara klimatneutral och fossilbränslefri till år 2030 och 2045 ska utsläppen vara “nära noll”. Lund ska också öka sin kolinlagring i bland annat skog och våtmarker. Dessa mål granskas av ett oberoende vetenskapligt klimatpolitiskt råd med representanter från universiteten.

Stadsbor släpper ut mest
Bakgrunden till klimattävlingen One Planet City Challenge är bland annat att stadsbor står för en majoritet av världens utsläpp av växthusgaser. Även om 55 procent av världens befolkning idag bor i städer så står de för omkring 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser.  Till år 2050 beräknas ungefär 66 procent av världens befolkning bo i städer. För att klara kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden behövs därför ambitiösa planer i världens storstäder.

– Vi behöver städer som visar ledarskap, nu mer än någonsin. Att en svensk kommun utmärker sig i vår internationella stadsutmaning gör oss stolta. Men vi är långt ifrån i mål. Utsläppskurvan måste vända skarpt nedåt och alla samhällsaktörer måste agera. Lund kan inspirera andra och peka på möjligheter och hinder för att snabba på omställningen, säger Gustaf Lind, WWFs generalsekreterare. 

Källa: WWF och One Planet City Challenge

Mer att läsa