Ännu ett lovande år för en av världens mest hotade fåglar

Svart styltlöpare. Foto: SGalla32Own work, CC BY-SA 4.0, Link

På 1980-talet såg det mörkt ut för den svarta styltlöparen. Då fanns bara ungefär 20 individer kvar i hela världen. Sedan dess har det gjorts många olika naturvårdsinsatser och 2021 blev ett bra år för en av världens mest sällsynta vadarfåglar.

Svart styltlöpare heter även kakī på den enda plats där de lever – Nya Zeeland. Förr kunde de hittas i många av landets floddeltan, men människor tog med sig råttor, hermeliner, vesslor och katter till öarna, både frivilligt och ofrivilligt, så kraschade populationen av de svarta vadarfåglarna. 1981 återfanns bara 23 vuxna fåglar och fyra häckande par i hela världen. Då inleddes ett projekt för att hjälpa den akut hotade arten. Fåglarna får bland annat hjälp med häckningsplatser och det föds även upp ungar innan de placeras ut. Vissa lämpliga häckningsområden har också skyddats.

I år föddes det 18 ungar under julhelgen i uppfödningsanläggningen som myndigheten Department of Conservation använder sig av. De som arbetar med de svarta styltlöparna får mycket att göra i jul eftersom ungarna varje dag ska handmatas tre gånger, vägas och deras konstgjorda bo ska rengöras. När de är 35 dagar gamla får de vara ute i ett stort hägn för att vänja sig vid naturen och lära sig flyga. När de är nio månader gamla kommer de släppas ut i lämpliga livsmiljöer.

Antalet svarta styltlöpare som lever vilt i världen är nu uppe i åtminstone ungefär 170 stycken. Fortfarande extremt få, men betydligt bättre än på 1980-talet.

LÄS ÄVEN:
• Lyckat år för en av världens mest hotade fåglar

Källa: RNZ