Gå till innehållet

Lejon föds fortfarande upp för att klappas och jagas

Uppfödningen av lejon för mänskliga intressen är en stor bransch i Sydafrika.

Forskarna Neil D’Cruze och Jennah Green har studerat lejonuppfödning i Sydafrika i många år. I sina resultat har de bland annat kunnat visa att när lejonfarmer introducerades på 1990-talet så motiverades de med att de skulle hjälpa den minskande lejonpopulationen. Men istället har de utvecklats åt en betydligt mer kommersiell riktning och nu får branschen hård kritik för att lejonen föds upp framför allt i fyra syften:
1. Uppfödda lejon släpps ut i instängslade områden där de inte kan fly undan jägare som skjuter dem för nöjes skull.
2. Deras delar säljs som traditionell medicin.
3. Troféhandel där deras kroppsdelar är lyxvaror.
4. I turistindustrin är det populärt med djurparker där besökarna får klappa lejon, framför allt ungar.

I maj 2021 rekommenderades Sydafrikas miljödepartement av en expertpanel att förbjuda uppfödningen av lejon i fångenskap. Experterna kom från myndigheter, bevarandeorganisationer, juristbyråer, jaktorganisationer och ledare i lokalsamhällena. Trots rekommendationen har inget hänt, enligt Neil D’Cruze och Jennah Green.

I The Conversation berättar de att forskning från de senaste åren har visat att lejonuppfödningsindustrin har en negativ effekt på vilda lejon och deras livsmiljöer, ekoturism, de inlåsta lejonens hälsa och Sydafrikas internationella rykte. Dessutom verkar försäljningen av lejondelar till traditionell medicin gynna efterfrågan. Sist, men inte minst, kom en rapport från 2021 fram till att lejonuppfödningen med många lejon på samma plats och där kattdjuren kommer i kontakt med människor ökar risken för smittor som sprids till människor.

Regeringen vill ha frivillig avveckling

Det är ingen liten bransch det rör sig om. Enligt officiella källor fanns år 2019 ungefär 8 000 lejon i 366 olika anläggningar. Det kan jämföras med att det i Sydafrika enbart finns kvar 3 500 vilda lejon. Hur många inofficiella anläggningar som finns är okänt, men det är inte speciellt hårda kontroller av branschen. Det enda förslag som kommit från regeringen är en plan om “frivillig avvecklingsstrategi för uppfödningsanläggningar”.

Neil D’Cruze och Jennah Green skriver hos The Conversation att de inte anser att frivillig utfasning kan stoppa exploateringen av lejon:
– Det borde finnas en strategi som inkluderar en obligatorisk, tidsbestämd avslutning av hela lejonuppfödningsindustrin. Tills dess bör lejonfarmer förbjudas föda upp fler lejon och stoppa med instängslad jakt.

Tidigare har Natursidan även rapporterat om att troféjaktens bidrag till afrikanska länder är kraftigt överdriven och att det som ofta brukar lyftas som ett “framgångsrikt exempel” på hur troféjakt i Namibia gynnar lokalbefolkningen också är kraftigt överdrivet.

Läs även

Lejon, elefanter och noshörningar skjuts av svenska troféjägare
Kraftigt minskade levnadsytor för många av världens stora rovdjur
Ingen av de inblandade döms för jakten på lejonet Cecil

Källa: The Conversation och Nature Conservation

Mer att läsa