Gå till innehållet

Laxar i exploaterade vattendrag sämre på att anpassa sig

Kungslax i Alaska. Foto: gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K – Chinook salmon. Oncorhynchus tshawytscha dying, CC BY 2.0, Link

Manipulerade floder i Kalifornien gör att kungslaxen anpassar sig sämre till förändringar. Det blir svårare för fiskarna att tajma sin vandring ut i haven när inte floderna är fria.

Dammar längs vattendragen gör att fiskarna får svårare att lista ut när det är dags att ta sig ut till haven, försvunna våtmarker gör det svårare för dem att växa tillräckligt på vägen och allt högre temperaturen i vattnet ökar riskerna ytterligare. Därmed blir det allt svårare för laxarna att klara av sin vandring.

Laxarna brukar bege sig mot haven i olika omgångar så att vissa individer alltid klarar resan oavsett hur årets förutsättningar är. Men med förändrade floder blir det ett väldigt litet tidsfönster för laxarna att klara sin vandring och därmed förlorar arten sin biologiska mångfald. Det är en allt mer homogeniserad grupp laxar som överlever vandringen, vilket i sin tur gör beståndet ännu mer känsligt för exempelvis klimatförändringar.

– Du vet aldrig vad som kommer att bli en vinnande strategi i framtiden. Att vara öppen för olika alternativ är den bästa strategin, men det är inte det vi ser hända, säger Anna Sturrock från University of California, huvudförfattare till forskningen som pågått i 20 år och följt sju generationer av laxar.

Forskningen kom dock fram till att laxarnas överlevnadschanser ökade även med små förbättringar i deras livsmiljöer.

– När klimatet blir mer oförutsägbart måste vi tänka på att förändra flodförvaltning snarare än att manipulera miljön på sätt som begränsar alternativen för fiskarna. Ju fler alternativ som finns kvar eller läggs till, desto bättre chans att vissa fiskar är på rätt plats vid rätt tidpunkt, säger Anna Sturrock.

I Sverige finns det enligt Naturskyddsföreningen ungefär 2 000 vattenkraftverk och 10 000 dammar. Bara ett fåtal av dessa erbjuder en fri passage för fiskarna. Det dog exempelvis 141 ton utvandrande blankål i turbinerna 2017 och i dagsläget finns det bara ett tiotal vilda livskraftiga laxpopulationer i Sveriges älvar och floder.

Källa: NOAA och Global Change Biology

Mer att läsa