Gå till innehållet

Länsstyrelserna JO-anmälda för krångliga regler för naturturism

Besök vid en vacker skogstjärn. Foto: Marie Mattsson 

När naturturismföretag vill nyttja naturreservat och nationalparker kan det ta upp till nio månader innan länsstyrelserna svarar (om svar ens erhålls) och flera av länsstyrelserna tar dessutom ut en avgift på över 2000 kronor enbart för att behandla ärendet. Nu JO-anmäler naturturismföretaget AviFauna, som ägs av BirdLife Sverige, länsstyrelserna.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Det var i september 2016 som AviFauna Naturresor skickade en förfråga till statens samtliga 21 länsstyrelser för att erhålla ett generellt tillstånd till kommersiell guidning i landets statliga naturreservat och nationalparker. Företaget väntar fortfarande svar från några av länsstyrelserna, andra ville ha ut en avgift på 2300 kronor utan återbetalningsmöjlighet vid avslag och ytterligare andra län tog nio månader på sig att svara. Dessutom skilde sig svaren kraftigt åt.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism i Sverige

– Av svaren att döma var handläggarna i något fall högst ovana vid frågan och visste inte riktigt hur de skulle hantera den trots att Naturvårdsverket har gett ut en processbeskrivning i frågan om dispenser och tillstånd: “Processbeskrivning bildande av Naturreservat, dispenser och tillstånd”, skriver Erik Hirschfeld, VD för AviFauna Naturresor i ett pressmeddelande.

Vissa länsstyrelser gav snabba, positiva svar. Skåne, Västra Götaland, Halland och Östergötland gav alla efter kort tid ett generellt tillstånd utan kostnad, så länge AviFauna Naturresor håller sig till föreskrifterna för respektive område. Kronoberg gav samma besked, men efter 6 månader. Även Västernorrland, Norrbotten och Jämtland har “hanterat frågan acceptabelt” enligt AviFauna Naturresor.

Både Kalmars och Gotlands länsstyrelser har tagit ut avgifter på 2300 kronor för att överhuvud taget behandla ansökan. Kalmar har fortfarande inte återkommit med besked, medan Gotland gav positivt besked om att guidning är tillåter efter påminnelse i december.

AviFauna Naturresor väljer nu att JO-anmäla länsstyrelserna eftersom de inte anser att det är “förenligt med vårt demokratiska styrelseskick att det skall skilja i synen på kommersiell guidning på statlig mark beroende på var i landet man befinner sig eller på vilken Länsstyrelse som handlägger ärendet”. Företaget motsätter sig också att det tas ut avgifter enligt miljöbalken eftersom ansökan avser tillstånd och inte dispens från bestämmelser, som till exempel vid grävning eller liknande.

Läs även: • 56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

– Handläggningstider på flera månader försvårar nyttjandet av naturreservaten/nationalparkerna för de näringsidkare som på en mycket kort säsong, och ofta med kort varsel, skall kunna erbjuda sina kunder fina naturupplevelser under ordnade former i vår intressanta natur. Det diskriminerar framför allt små aktörer med knappa administrativa resurser, skriver Erik Hirschfeld vidare.

Ponera att en naturturism-arrangör vill ordna en resa som besöker fyra naturreservat eller nationalparker i fyra olika län. Vilka problem kan hen ställas inför?
– Problem man kan ställas inför är att man har fyra olika länsstyrelser som hanterar frågan helt olika och med handläggningstider från några dagar till 9 månader. Det är alltså ogörligt, speciellt om man får en fråga från en kund som vill komma inom några veckor.

Vad tycker du själv kan vara en rimlig avgift?
– Det beror lite på vad pengarna används till. Jag tycker timkostnaden för själva handläggningstiden skall ingå i den service som länsstyrelsen är skyliga att tillhandahålla i sin myndighetsutövning, för att hjälpa de, ofta små, företag som ägnar sig åt detta. Om avgiften går till underhåll av reservaten kanske man kan ta ut en engångsavgift per år och län som gäller för alla reservat. Handlar det om enstaka tillfällen kanske man kan ta ut några hundralappar per gång. Rimligen bör avgiften baseras på antal besök och hur stora grupperna är, eftersom slitaget blir större i sådana fall. Men svensk naturturism är konkurrensutsatt, inte minst från Finland, som har varit mycket alertare än oss på att bygga upp en internationell renommé inom bland annat fågel- och däggdjursskådning.

LÄS ÄVEN: • Nordamerikaner: Naturen är det mest intressanta med Sverige

Hur fungerar det med att nyttja privata markägares områden?
– Vi har inte haft några problem med det, ännu i varje fall. Men om man skall besöka ett privat eller känsligt, oskyddat område med grupper bör man förstås ha en dialog med markägaren. Men i många fall rör vi oss ju utanför bebyggda trakter i små grupper, det är ju hela idén med vår guidning av utländska gäster.

Vad hoppas du att er JO-anmälan ska uppnå?
– Jag hoppas att tillträde till reservaten för kommersiella operatörer behandlas lika snabbt, med samma synsätt och avgifter oavsett var man bor i landet och oavsett om man är stor eller liten aktör. Om det är avgiftsbelagt skall avgiften vara rimlig. Sen hoppas jag också att man har en flexibel syn, till exempel genom att göra tillståndsproceduren enkel för de som är i små grupper, vid få tillfällen och/eller är i reservaten utanför störningskänsliga perioder men kanske ha lite mer detaljerade krav på ansökan då det handlar om större grupper, täta guidningar eller där slitaget riskerar bli påtagligt, avsllutar Erik Hirschfeld.

Mer att läsa