Gå till innehållet

Landsomfattande spindelräkning på Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Svärdhoppspindel (Pellenes tripunctatus). Hoppspindlarna är den familj som upplevs minst skrämmande av de spindelrädda på Spindelnätet. Foto: Kajsa Mellbrand

Svärdhoppspindel (Pellenes tripunctatus). Foto: Kajsa Mellbrand

Den 22 maj är det den internationella biologiska mångfaldens dag. Det ser i år ut att uppmärksammas med ett 20-tal aktiviteter runt om i Sverige. Bland annat av en landsomfattande spindelräkning med nätverket Spindelnätet. I samarbete med Faunaväkteriet småkryps spindelkampanj anordnar de en Spindelblitz som alla kan vara med på.

LÄS ÄVEN: • Biologiska mångfaldens dag 22 maj – en internationell dag för världens arter.

En bioblitz är ett evenemang där man söker igenom ett område på en begränsad tid och rapporterar alla arter man hittar. I det här fallet alltså vilka av Sveriges över 700 spindelarter som kan hittas.

Bakom evenemanget står det populära nätverket och Facebook-gruppen Spindelnätet och Kajsa “Spindelkajsa” Mellbrand. Hon är forskare med doktorsexamen från Stockholms universitet och får med jämna mellanrum agera spindelexpert i media, som till exempel i Morgonpasset i P3Christer i P3 och P5 Sthlm och är även projektledare för Sveriges Entomologiska Förenings “Faunaväkteri småkryp“.

– Övervakningsprojektet “Faunaväkteriet småkryp” kommer att göra en spindelkampanj i år som uppmärksammar vissa arter där bättre kunskap behövs, berättar Kajsa Mellbrand. Men även om Faunaväkteriet handlar främst om rödlistade arter ska man komma ihåg att kunskapen är dålig även om många av våra vanligare spindlar, så “Faunaväkteriet småkryp” ser gärna att gruppen spindlar som helhet uppmärksammas, inte bara just kampanjarterna.

Höstspindel. Foto: Erik Hansson

Höstspindel. Foto: Erik Hansson

LÄS ÄVEN: • Spindelfobiker får hjälp i Facebookgruppen Spindelnätet

Diskussionerna om att Spindelnätet borde göra något på den Biologiska mångfaldens dag började för någon vecka sedan när Kajsa Mellbrand föreslog en rad olika lämpliga aktiviteter.

– Det har varit mycket positiva kommentarer, och jag tror nog att det kommer att letas spindlar både här och där denna dag. Många verkar gilla tanken att man kan leta självständigt som del av ett större evenemang, men vad jag verkligen hoppas är att vi förutom eget letande på många olika platser även kan få ihop några olika gruppexkursioner runtom i landet. Det hade varit både ett bra sätt att sprida kunskap om spindlar och ett bra sätt för de som känner att de inte har så bra koll att få lära sig mer.

Är det någon specifik aktivitet/spindelblitz i landet som är klar redan nu?
– Nej, inte än, men det finns ett par än så länge löst formulerade förslag, bland annat en om att göra en aktivitet med en scoutgrupp vilket jag tycker skulle vara jätteroligt om det blev av! Men den här spindelblitzen är ju dels ganska nyligen föreslagen, dels fullt medvetet löst organiserad. Tanken är att det inte ska behöva vara så organiserat, utan alla som vill ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar. Du kan alltså gå ut ensam och titta på spindlar i trädgården en stund på kvällen efter jobbet, ge dig ut hela dagen i ett intressant naturområde där chansen är stor att hitta många arter, eller ge dig ut i grupp. Allt funkar. Troligen kommer fler “delaktiviteter” inom ramarna för spindelblitzen att utkristallisera sig längre fram.

Spindelblitzen går även att vara med i om du inte är så duktig på att artbestämma spindlar. Försök då gärna gå ut och leta tillsammans med andra så att ni kan hjälpas åt och ta gärna bilder av de spindlar du hittar så att du kan jämföra med spindellitteratur eller visa bilderna för det kunniga folket i Spindelnätet.

Finns det några allmänna tips på platser som spindlar gillar?
– Spindlar är en stor djurgrupp och finns i princip i alla landhabitat, berättar Kajsa Mellbrand. Bra ställen att leta på är till exempel i buskar och träd, på och under bark på trädstammar och stockar, nere i förna på marken, under mossa, i högt gräs och örter, på öppna solbelysta markytor, och i stenmurar och sprickor i klippor. Och glöm inte att många spindlar är nattaktiva – för dig som gillar att vara ute om kvällen/natten kan en promenad med en ficklampa eller pannlampa ge god utdelning.

LÄS ÄVEN: • Hjälp svensk naturvård – lär dig rapportera på Artportalen

Vill du vara med i Spindelblitzen?
Välj då att gå med i Evenemanget på Facebook där alla händelser kommer att utannonseras. Gå även med i Spindelnätet där du kan få hjälp med artbestämning och alla andra frågor du kan tänkas ha om spindlar. De arter som hittas under spindelblitzen rapporterar du in på Artportalen och märker fynden med “spindelblitz”.

 

Mer att läsa