Gå till innehållet

Lag mot luftföroreningar kan ha räddat 1,5 miljarder fåglar

Den amerikanska lagen “Clean Air Act”, vars mål var att förbättra luftkvalitén, har under sina 40 år inte bara gynnat människor. En ny studie visar att den även räddat 1,5 miljarder fåglar.

Studiens författare har hittat ett tydligt samband mellan minskat antal fåglar i vissa områden med tunt ozonskikt och menar att förbättringen av luftkvaliteten de senaste 40 åren kan ha hindrat förlusten av 1,5 miljarder fåglar och troligen även andra djur. Studien gjordes av forskare vid Cornell University och University of Oregon.

Ozon är en gas som finns i naturen och som produceras av mänskliga aktiviteter som till exempel kraftverk och bilar. Som ett skyddande täcke i atmosfären hindrar den solens ultravioletta strålar, men på marken är gasen farlig och en huvudingrediens i smog (luftföroreningar).

– Ozon kan inte bara orsaka direkt fysisk skada på fåglar, det kan också utgöra en risk för växter och minska antalet insekter som fåglar konsumerar. Det är inte överraskande att fåglar som inte har tillgång till livsmiljöer eller föda av hög kvalitet har svårare för att överleva eller reproducera sig. Den goda nyheten här är att miljöpolitik som syftar till att skydda människors hälsa även ger viktiga fördelar för fåglar, förklarar studieförfattaren Amanda Rodewald, Garvin professor vid Cornell Department of Natural Resources and the Environment och Director från Center for Avian Population Studies vid Cornell Lab of Ornitology.

En tidigare studie från Cornell Lab of Ornithology visade att antalet fåglar i Nordamerika minskat med nästan 3 miljarder sedan 1970. Utan “Clean Air Act” skulle summan kunna ha blivit 1,5 miljarder fler.

Källor: Cornell University och The Proceedings of the National Academy of Sciences

Mer att läsa